Noordwaard viewer (modeluitvoer)

De modeluitvoer wordt op aangevraagde positie uitgelezen. Door grootte roostercellen en/of plaatselijke discontinuïteiten in de werkelijke bodemligging kan vooral de stroomsnelheid en richting afwijken. Door gebrek aan metingen zijn deze niet geverifieerd. De gebruiker blijft daarom zelf verantwoordelijk voor interpretatie en toepassing van de uitgegeven verwachtingen. Deze gebruiker wordt echter met nadruk verzocht de ervaringen met deze informatie terug te koppelen aan het HMC (088-7977100) zodat dit product voor hem/haar en andere gebruikers verbeterd kan worden.
zie ook: [disclaimer]

 

De Noordwaard is een gebied in de Biesbosch dat in het kader van het project Ruimte voor de Rivier “ontpolderd” is. Als er vanwege hoogwater op de Bovenrijn hoge waterstanden op de Nieuwe Merwede optreden, dan moet het meestromen van de Noordwaard bovenstrooms van Werkendam een flinke waterstandsverlaging opleveren. Vanaf een waterstand van NAP +200 bij Werkendam Buiten gaat er water vanuit de Nieuwe Merwede door de doorstroomopeningen in de noordelijke banddijk de Noordwaard instromen. Op verschillende niveau’s lopen er dan op gereguleerde wijze polders onder. Vanaf een waterstand van NAP +250 bij Werkendam buiten gaan ook de hoogbedijkte, meestromende polders vollopen en is het niet meer mogelijk om via de weg de Noordwaard te verlaten. Het volstromen van de genoemde polders kan ook gebeuren als de Noorwaard vanuit het zuiden volloopt. Dat gebeurt bij een hoge waterstand op het Haringvliet / Hollandsch Diep in combinatie met een (zuid)westerstorm. Door die (zuid)westerstorm wordt het water in de Noordwaard extra opgestuwd. Overslaande golven kunnen de toegankelijkheid van de wegen nadelig beïnvloeden.

Toon kaart in nieuw venster

Link naar Noordwaard-viewer informatie