Lange Termijn Waterstanden

Binnen het fews-noordzee systeem van Deltares draait 2x per dag een berekening van het DCSMv6 model met invoer van de EPS verwachting van ECMWF. In verband het beperkt beschikbaar hebben van rekencapaciteit draait het model voorlopig met 20 members van het esemble.

 

Toelichting vanuit Deltares: "Met de huidige test en productie omgevingen is het niet mogelijk om het DCSMv6 model te draaien op basis van het volledige ECMWF-EPS ensemble van 51 leden. De leden worden willekeurig op een simpele manier geselecteerd met de aanname dat alle leden uit een uniforme kansverdeling komen. Hier wordt bijvoorbeeld member 0 t/m 19 gebruikt.

- Op basis van gevoeligheidsonderzoek blijkt dat de trend (ensemble gemiddelde) niet gevoelig is voor aantal leden. De spreiding is echter wel gevoelig: met beperkt ensemble is de spreiding kleiner dan die van een vol ensemble.

- Ondanks dat dit mogelijk niet de definitieve oplossing is, is dit een nuttige stap om ervaring op te doen met gebruik van DCSMv6-EPS, en een betere inschatting te kunnen maken van de meerwaarde van dit product. "

 

 

In het kaartje is te zien voor welke stations er data beschikbaar is. Als je op een bolletje klikt komt er een grafiek. Dubbel klikken in de grafiek geeft de hele voorspelperiode. Er kan binnen de grafiek een peil worden opgegeven. Daarna start een berekening om te bepalen hoeveel kans er is op overschrijding van dat peil.

Voor waterstandsverwachtingen voor de komende 5 dagen verwijs ik u graag naar regulier eindverwachtingen.

 

Onder de kaart staan van een aantal hoofdstations de grafieken reeds open om een snel overzicht te hebben.

 

Op- of aanmerkingen en vragen horen we graag (tda 20180114)

 

 

Letop! Voor de langere termijnverwachtingen maakt Rijkswaterstaat gebruik van een weermodel van het Europese meteorologische centrum ECMWF. Weermodellen voor de langere termijn kennen een grotere onzekerheid. Bovendien valideert Rijkswaterstaat deze waterstandverwachtingen niet. Daarom adviseren wij om de lange-termijnverwachtingen als gegeven te interpreteren met een grote mate van onzekerheid.

Toon kaart in nieuw venster

Noordzee gebied (ensemble demo)

 

 

 

 

 

 

 

Waterstand [cm NAP] voor de locatie vlissingen

Toon tabel

Waterstand [cm NAP] voor de locatie roompotbuiten

Toon tabel

Waterstand [cm NAP] voor de locatie hoekvanholland

Toon tabel

Waterstand [cm NAP] voor de locatie denhelder

Toon tabel

Waterstand [cm NAP] voor de locatie harlingen

Toon tabel

Waterstand [cm NAP] voor de locatie delfzijl

Toon tabel