Lange Termijn Waterstanden

Pilot kansverwachtingen

Voor de langere termijnverwachtingen maakt Rijkswaterstaat gebruik van een weermodel van het Europese meteorologische centrum ECMWF. De langere termijnverwachtingen zijn gemaakt met behulp van 20 berekeningen met dit weermodel, omdat de rekentijd voor alle 51 berekeningen te lang is. Door een beperkt aantal berekeningen te gebruiken is de spreiding in de waterstandverwachting kleiner. De trend is wel hetzelfde.

 

Weermodellen voor de langere termijn kennen een grotere onzekerheid. Bovendien valideert Rijkswaterstaat deze waterstandverwachtingen niet. Daarom adviseren wij om de lange-termijnverwachtingen als gegeven te interpreteren met een grote mate van onzekerheid.

 

De informatie op deze pagina is bedoeld om ervaring op te doen met het gebruik van kansverwachtingen. Gevalideerde data kunt u voor verschillende gebieden vinden onder https://waterberichtgeving.rws.nl/water-en-weer/verwachtingen-water.

 

Door in de kaart op een station te klikken krijgt u een grafiek. Dubbelklikken in de grafiek geeft de hele verwachtingsperiode. U kunt door een peil op te geven in de grafiek bepalen hoeveel kans er is op overschrijding van het peil.

 

We stellen uw reactie naar aanleiding van deze pilot zeer op prijs. U kunt uw reactie via het contactformulier verzenden.

 

Toon kaart in nieuw venster


vlissingen 21 members
link

hoekvanholland 21members
link

denhelder 21members
link

harlingen 21members
link

delfzijl 21members
link