Metingen

Belangrijk bericht: 

In de zomer van 2023 wordt deze website vervangen door een nieuwe variant. De nieuwe website is al voor een deel live en te bereiken op https://waterberichtgeving.rws.nl/owb/home

 

Meer informatie 

Rijkswaterstaat heeft het afgelopen jaar hard gewerkt om de online waterberichtgeving te verbeteren. We informeren onze gebruikers graag snel en zo compleet mogelijk over onder andere de waterstanden, mogelijke stormvloeden of een langere periode van droogte. Om alle waterinfo zo overzichtelijk mogelijk aan te bieden, hebben we een nieuwe en gebruikersvriendelijke website opgezet. De komende periode zal de huidige website stapje voor stapje worden vervangen door de nieuwe.

Dat doen we door steeds onderdelen van de huidige pagina’s over te zetten. Zo ontstaat er in de loop van 2023 een compleet nieuwe en handige waterwebsite waar alle informatie op een overzichtelijke manier te vinden is. De nieuwe omgeving is op dit moment al te bekijken. Nieuwsgierig geworden? Ga dan naar de nieuwe website van waterberichtgeving.

 

Planning overzetten nieuwe site

In het eerste kwartaal van 2023 is de homepage aan de beurt, deze wordt dan doorgezet naar de nieuwe omgeving. De onderdelen op de oude omgeving die al overgezet zijn, worden in dezelfde periode onzichtbaar gemaakt. 

Voor een aantal specifieke pagina’s in de huidige, oude omgeving moeten we wat meer werk uitvoeren voordat ze over kunnen. Tot de nieuwe omgeving klaar is om ook deze pagina’s goed te tonen, blijven ze beschikbaar op de oude omgeving en zorgen we dat deze via een link te bekijken blijven.

 

Vragen?

Gebruikers zullen de komende tijd steeds wat veranderingen zien op de waterwebsite van Rijkswaterstaat. Hoe lang de uitfaseringsperiode van de oude periode precies gaat duren is nog niet bekend. De onderdelen met een duidelijke gebruikersgroep, veel bezoekers en/of unieke datapresentaties blijft gedurende de omzetting altijd beschikbaar. Vragen, op- of aanmerkingen? Gebruik het contactformulier op deze website. 

 


 

Metingen leveren belangrijke informatie voor het waterbeheer. Met behulp van metingen kan het Watermanagementcentrum Nederland bijvoorbeeld nagaan hoe goed de verwachtingen zijn. Daarnaast worden de metingen onder andere gebruikt voor het peilbeheer.

 

De metingen worden ingewonnen door het Landelijk Meetnet Water (LMW). 

 

Het LMW is een verzameling van systemen die verantwoordelijk zijn voor de inwinning, opslag en distributie van waterbeheergegevens. Op meer dan 400 meetpunten wordt data ingewonnen en op de systemen in het rekencentrum van Rijkswaterstaat verwerkt en opgeslagen. Het LMW is een RMI system (Rijkswaterstaat Meetnet Infrastructuur) waar alle sensor metingen volgens vaste procedures worden omgezet naar grootheden (bijvoorbeeld waterstand, golfhoogte, etc.). De gegevens worden vervolgens geleverd aan onze gebruikers.

 

Er worden hydrologische en meteorologische gegevens gemeten. De meteogegevens worden verzameld in nauwe samenwerking met het KNMI. Tegelijkertijd vindt een uitwisseling van informatie met het KNMI plaats.

 

Tevens werkt het Watermanagementcentrum Nederland samen met buitenlandse partners voor het ontsluiten van buitenlandse meetgegevens.

Toon kaart in nieuw venster