Ophalen opgetreden data

Voorwaarden Rijkswaterstaat


Het Water Management Centrum Nederland heeft zoveel mogelijk maatregelingen getroffen om de beschikbaarheid en de kwaliteit van onze hydro/meteo data te waarborgen.
Wij kunnen echter geen enkele aansprakelijkheid accepteren voor het gebruik, de beschikbaarheid en de betrouwbaarheid van de door ons toegeleverde informatie.

Tevens zijn de "Voorwaarden voor het verstrekken van gegevens: VVG 1995" van toepassing op de verstrekte data.

Ten overvloede is het ten strengste verboden de verstrekte data te gebruiken voor commerciele doeleinden. Hiervoor dient eerst kontakt opgenomen te worden met het HMC telefoon: 088-7977100 of E-mail: hmc@rws.nl

Akkoord verklaring: