Astronomisch Getij

De getijbeweging ontstaat o.a. door de aantrekkingskracht van de maan en de zon op het water van de  aarde. Een andere kracht is de middelpuntvliedende kracht, waardoor samen met de aantrekkingskracht, een krachtenveld ontstaat met twee toppen.
Omdat de aarde in 24 uur om haar eigen as draait, wordt het water sterker en minder sterk aangetrokken, waardoor hoog- en laagwater elkaar afwisselen.
De aantrekkingskracht van de zon op de aarde speelt ook een rol bij het getij, maar doordat de zon een stuk verder weg staat, is deze echter een stuk kleiner.
De astronomische stand van de maan en zon bepalen dus het astronomisch getij, welke we met een redelijke nauwkeurigheid jaren vooruit kunnen voorspellen.

 

Hierna kan voor een bepaald jaar het astrogetij van een gewenste locatie worden in gezien. b.v. Astro<jaartal>

 

Voor verdere uitleg zie wikipedia [Astronomisch Getij]