Loodswezen/havenbedrijf regio Eemsmonding

Groningen SeaPorts en het Nederlandse Loodswezen Regio Noord worden door het Hydro Meteo Centrum voorzien van tijvensters (zgn tijpoorten) voor schepen van en naar de Eemshaven en Emden. De tijvensters worden gemaakt conform het Toelatingsbeleid Noordzee-Eemshaven. In dit tijvensteradvies zijn een aantal verwachtingen verwerkt van waterstanden, meteo en deining. Operationeel worden deze verwachtingen bewaakt en indien nodig bijgesteld. De informatie op deze site kan daarbij achterlopen op de operationeel gebruikte data. Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met het Hydro Meteo Centrum: 088-797 7100 , email: hmc@rws.nl.

 

De tijvensters voor het varen in de geul van Eemshaven worden bepaald op basis van de scheepsgegevens (vaste en dynamische), de hydro en meteo verwachtingen en onderstaand bodemprofiel.

 

Voor het berekenen van de tijvensters wordt de probabilistische methode toegepast. Deze methode houdt in dat er binnen een bepaalde periode naar een veilig vaarplan wordt gezocht, rekening houdend met de hydro en meteo verwachtingen. Hieruit volgt de verwachte verticale beweging van het schip in deze omstandigheden. Er wordt zo optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare diepte van de geul, zodat de bereikbaarheid van de havens zo groot mogelijk is. Bij de berekeningen wordt zowel rekening gehouden met de beschikbare waterdiepte, als de maximale dwarsstroom voor de haven.

 

Let op: Er bestaat voor de Eemsgeul geen gegarandeerde diepgang, waarbij schepen onder alle omstandigheden een tijvenster kunnen krijgen. Het toepassen van de probabilistische methode betekent ook dat er geen vaste relatie is tussen eventuele verondiepingen in de geul en de maximale diepgang, waarvoor een tijvenster kan worden afgegeven.

 

Uitgebreidere info met betrekking tot tijvensters en de probabilistische methode is te vinden bij de  Operationele documentatie

 

 

Actuele drempels:

 

Laatste update: 09-04-2024 EV

 

Baggervak Traject km Boei Nautische diepte LAT Minstgepeild LAT Drempel Positie Datum
H 71.5 - 73 pieren tot 30 13.1  12.9  2 randen van het vak 21-03-2024
F   keerdiamand 9.5       08-03-2024
E2 73 - 75.5 30 - 28 13.1  12.9  2 enkele spots thv boei 29  07-03-2024
E1 75.5 - 77.5 28 -26 13.2  12.7 5  enkele spots rode zijde geul 08-03-2024
D2 77.5 - 79.5 26 - 24 13.5  13.2 3 diverse spots rode zijde geul 11-03-2024
D1 79.5 - 81.5 24 - 22 13.6  13.3 3 diverse spots groene helft geul 11-03-2024
C5 81.5 - 84 22 - 20 13.7  13.1 6  spot rode zijde geul 07-03-2024
C4 84 - 86.5 20 - 18/F2 13.9       07-03-2024 
C3 86.5 - 90 18/F2 - 17/A1 14.0        18-03-2024
C2 90 - 92.5 17/A1 - 16 14.1       14-03-2024 
C1 92.5 - 94.5 16 - 14 13.6       26-03-2024 
B 94.5 - 97 14 - 12 14.0  13.8  2  spot rand rode zijde 25-03-2024 
A4 97 - 101.5 12 - 8 14.2  13.5 7  randen groene zijde 13-03-2024
A3 101.5 - 105 8 - 6 14.3       27-03-2024 
A2 105 - 109 6 - 2 14.4       20-03-2024
A1 109 - 112.5 2 - WE 14.5       19-03-2024 
Pag.18 Hydro-Meteo-Centra in samenwerking met KNMI op Fri Apr 12 22:49:02 2024 
Weersverwachting voor KUSTDISTRICT ROTTUM. +12, +24 uur.
===============================================================================
       Periode van 02:00-14:00 uur   | Periode van 14:00-02:00 uur
...............................................................................
Waarschuwing: GEEN              |
Wind Bft  : ZUIDWEST 4-5, AFNEMEND 3-4   | ZUIDWEST 4-5, LATER RUIMEND
                       | WEST TOT NOORDWEST 5-6
                       | 
Stoten kts : GEEN              | GEEN
Zicht km  : MEER DAN 10, LATER IN HET    | MEER DAN 10, IN HET WESTELIJK
WESTELIJK DEEL 4-10 KM            | DEEL EERST 4-10 KM
Weer    : SLUIERBEWOLKING         | SLUIERBEWOLKING, GELEIDELIJK
                       | WOLKENVELDEN, LATER AF EN TOE
                       | REGEN
Watertemp. : 10 C    T min.: 10 C   Zon op  : 06:40
10 C           T max.: 13 C   Zon onder: 20:34
Weersituatie en ontwikkeling:                         
HOOG BOVEN FRANKRIJK TREKT NAAR DE ALPEN. TROG NADERT VANUIT HET NOORDWESTEN  
AAN HET EIND VAN DE PERIODE.                          
                                        
                                        
tijden in Zomertijd             Meer info: waterberichtgeving.rws.nl
Waarschuwing voor de scheepvaart:
 Delfzijl: GEEN , Rottum: GEEN

# 02:00-14:00
Sector Delfzijl
Wind (bft) en windstoten (kts): ZUIDWEST 4-5 GEEN
Bewolking en weer: SLUIERBEWOLKING
Zicht (km): MEER DAN 10 KM

Sector Rottum
Wind (bft) en windstoten (kts): ZUIDWEST 4-5, AFNEMEND 3-4 GEEN
Bewolking en weer: SLUIERBEWOLKING
Zicht (km): MEER DAN 10, LATER IN HET WESTELIJK DEEL 4-10 KM

# 14:00-02:00
Sector Delfzijl
Wind (bft) en windstoten (kts): ZUIDWEST 4-5, LATER RUIMEND WEST TOT NOORDWEST 5-6 GEEN
Bewolking en weer: SLUIERBEWOLKING, GELEIDELIJK WOLKENVELDEN, LATER AF EN TOE REGEN
Zicht (km): MEER DAN 10 KM

Sector Rottum
Wind (bft) en windstoten (kts): ZUIDWEST 4-5, LATER RUIMEND WEST TOT NOORDWEST 5-6 GEEN
Bewolking en weer: SLUIERBEWOLKING, GELEIDELIJK WOLKENVELDEN, LATER AF EN TOE REGEN
Zicht (km): MEER DAN 10, IN HET WESTELIJK DEEL EERST 4-10 KM

Opgesteld op vrijdag 12 april 2024, om 23:38 uur.

HMC forecast Delfzijl en Eemshaven

Waterstand [cm] voor de locatie Delfzijl

Toon tabel

Waterstand [cm] voor de locatie Eemshaven

Toon tabel

Absolute stroom voor de locatie Eemshaven meetpaal

Toon tabel

Waterstand [cm NAP], dwarsstroomsnelheid cm/s voor de locatie Eemshaven meetpaal

Toon tabel

HMC verwachtingen voor de (stroom) meetpaal voor de Eemshaven

 

Links de stroom richting en snelheid bij de stroommeetpaal, rechts de dwarsstroom waarvan de verwachting gebruikt wordt bij de tijpoortberekening in Protide. 

HMC forecast Westereemsboei

Golfhoogte [cm] voor de locatie SBW-BOEI Westereems Oost

Toon tabel

HMC forecast Schiermonnikoog Noord (Noordzee)

Golfhoogte [cm] voor de locatie Schiermonnikoog-Noord (Noordzee)

Toon tabel

Verwachte gemiddelde richting van significante golven en deining uit SWAN model.

Golf en deiningsrichting [grd] voor de locatie SBW-BOEI Westereems West

Toon tabel

Golf en deiningsrichting [grd] voor de locatie SBW-BOEI Westereems Oost

Toon tabel

Wind bij Huibertgat en Stroompaal Eemshaven

Windroos voor de locatie Huibertgat

Toon tabel

Windroos voor de locatie Eemshaven meetpaal

Toon tabel

Ensemble verwachtingen

 

Voor uitleg en achtergrondinformatie kunt u terecht op:

https://waterberichtgeving.rws.nl/water-en-weer/verwachtingen-water/lange-termijn-verwachtingen-waterstanden

 

Waterstand ensemble [cm NAP] voor de locatie delfzijl

Toon tabel

Waterstand ensemble [cm NAP] voor de locatie eemshaven

Toon tabel