Loodswezen/havenbedrijf regio Eemsmonding

Groningen SeaPorts en het Nederlandse Loodswezen Regio Noord worden door het Hydro Meteo Centrum voorzien van tijvensters (zgn tijpoorten) voor schepen van en naar de Eemshaven en Emden. De tijvensters worden gemaakt conform het Toelatingsbeleid Noordzee-Eemshaven. In dit tijvensteradvies zijn een aantal verwachtingen verwerkt van waterstanden, meteo en deining. Operationeel worden deze verwachtingen bewaakt en indien nodig bijgesteld. De informatie op deze site kan daarbij achterlopen op de operationeel gebruikte data. Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met het Hydro Meteo Centrum: 088-797 7100 , email: hmc@rws.nl.

 

De tijvensters voor het varen in de geul van Eemshaven worden bepaald op basis van de scheepsgegevens (vaste en dynamische), de hydro en meteo verwachtingen en onderstaand bodemprofiel.

 

Voor het berekenen van de tijvensters wordt de probabilistische methode toegepast. Deze methode houdt in dat er binnen een bepaalde periode naar een veilig vaarplan wordt gezocht, rekening houdend met de hydro en meteo verwachtingen. Hieruit volgt de verwachte verticale beweging van het schip in deze omstandigheden. Er wordt zo optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare diepte van de geul, zodat de bereikbaarheid van de havens zo groot mogelijk is. Bij de berekeningen wordt zowel rekening gehouden met de beschikbare waterdiepte, als de maximale dwarsstroom voor de haven.

 

Let op: Er bestaat voor de Eemsgeul geen gegarandeerde diepgang, waarbij schepen onder alle omstandigheden een tijvenster kunnen krijgen. Het toepassen van de probabilistische methode betekent ook dat er geen vaste relatie is tussen eventuele verondiepingen in de geul en de maximale diepgang, waarvoor een tijvenster kan worden afgegeven.

 

Uitgebreidere info met betrekking tot tijvensters en de probabilistische methode is te vinden bij de  Operationele documentatie

 

 

Actuele drempels:

 

Last update: 20230909 ev

 

Baggervak Traject km Boei Nautische diepte LAT Minstgepeild LAT Drempel Positie Datum
H 71.5 - 73 pieren tot 30 13.1  13.0  1  diverse spots  30-8-2023
E2 73 - 75.5 30 - 28 13.1  13.0  1  enkele spots en rand groene zijde geul  30-8-2023
E1 75.5 - 77.5 28 -26 13.2  13.0 2  enkele spots  19-7-2023
D2 77.5 - 79.5 26 - 24 13.5  13.3 1  enkele spots  19-7-2023
D1 79.5 - 81.5 24 - 22 13.6  13.2 1 rand aan groene zijde geul 30-8-2023
C5 81.5 - 84 22 - 20 13.7  13.5 2  diverse spots 30-8-2023
C4 84 - 86.5 20 - 18/F2 13.9        
C3 86.5 - 90 18/F2 - 17/A1 14.0        
C2 90 - 92.5 17/A1 - 16 14.1        
C1 92.5 - 94.5 16 - 14 13.6        
B 94.5 - 97 14 - 12 14.0        
A4 97 - 101.5 12 - 8 14.2  14.1 1  rand aan groene zijde geul/verschillende spots mid vw 30-8-2023
A3 101.5 - 105 8 - 6 14.3        
A2 105 - 109 6 - 2 14.4        
A1 109 - 112.5 2 - Wester Eems 14.5        
Pag.18 Hydro-Meteo-Centra in samenwerking met KNMI op Sat Sep 23 16:29:02 2023 
Weersverwachting voor KUSTDISTRICT ROTTUM. +12, +24 uur.
===============================================================================
       Periode van 20:00-08:00 uur   | Periode van 08:00-20:00 uur
...............................................................................
Waarschuwing: GEEN              |
Wind Bft  : NOORDWEST 3, EERST AF EN TOE  | ZUID TOT ZUIDWEST 4-5,
4, KRIMPEND ZUID TOT ZUIDWEST,        | SPOEDIG TOENEMEND 5-6, LATER
LATER TOENEMEND MEEST 4            | KRIMPEND ZUID TOT ZUIDOOST
Stoten kts : GEEN              | GEEN
Zicht km  : 10+ KM, IN NEERSLAG MOGELIJK  | 10+ KM, IN NEERSLAG MOGELIJK
4-10 KM                    | 4-10 KM
Weer    : WISSELEND BEWOLKT, ENKELE    | WISSELEND BEWOLKT,
LICHTE BUIEN                 | GELEIDELIJK OPKLARINGEN, EERST
                       | EEN LICHTE BUI
Watertemp. : 19 C    T min.: 14 C   Zon op  : 07:24
19 C           T max.: 16 C   Zon onder: 19:30
Weersituatie en ontwikkeling:                         
HOOG BOVEN FRANKRIJK TREKT NAAR POLEN. BIJBEHORENDE RUG BOVEN HET WESTEN VAN  
DE NOORDZEE TREKT NAAR HET ZUIDEN VAN SCANDINAVIE. COMPLEX LAAG BOVEN DE    
ATLANTISCHE OCEAAN TREKT LANGZAAM OOSTWAARTS.                 
                                        
tijden in Zomertijd             Meer info: waterberichtgeving.rws.nl
Waarschuwing voor de scheepvaart:
 Delfzijl: GEEN , Rottum: GEEN

# 20:00-08:00
Sector Delfzijl
Wind (bft) en windstoten (kts): NOORDWEST 3, EERST AF EN TOE 4, KRIMPEND ZUID TOT ZUIDWEST, LATER TOENEMEND MEEST 4 GEEN
Bewolking en weer: WISSELEND BEWOLKT, ENKELE LICHTE BUIEN
Zicht (km): 10+ KM, IN NEERSLAG MOGELIJK 4-10 KM

Sector Rottum
Wind (bft) en windstoten (kts): NOORDWEST 3, EERST AF EN TOE 4, KRIMPEND ZUID TOT ZUIDWEST, LATER TOENEMEND MEEST 4 GEEN
Bewolking en weer: WISSELEND BEWOLKT, ENKELE LICHTE BUIEN
Zicht (km): 10+ KM, IN NEERSLAG MOGELIJK 4-10 KM

# 08:00-20:00
Sector Delfzijl
Wind (bft) en windstoten (kts): ZUID MEEST 4 GEEN
Bewolking en weer: WISSELEND BEWOLKT, GELEIDELIJK OPKLARINGEN
Zicht (km): 10+ KM

Sector Rottum
Wind (bft) en windstoten (kts): ZUID TOT ZUIDWEST 4-5, SPOEDIG TOENEMEND 5-6, LATER KRIMPEND ZUID TOT ZUIDOOST GEEN
Bewolking en weer: WISSELEND BEWOLKT, GELEIDELIJK OPKLARINGEN, EERST EEN LICHTE BUI
Zicht (km): 10+ KM, IN NEERSLAG MOGELIJK 4-10 KM

Opgesteld op zaterdag 23 september 2023, om 17:20 uur.

HMC forecast Delfzijl en Eemshaven

Waterstand [cm] voor de locatie Delfzijl

Toon tabel

Waterstand [cm] voor de locatie Eemshaven

Toon tabel

HMC verwachtingen voor de (stroom) meetpaal voor de Eemshaven

 

Links de stroom richting en snelheid bij de stroommeetpaal, rechts de dwarsstroom waarvan de verwachting gebruikt wordt bij de tijpoortberekening in Protide. 

Absolute stroom voor de locatie Eemshaven meetpaal

Toon tabel

Waterstand [cm NAP], dwarsstroomsnelheid cm/s voor de locatie Eemshaven meetpaal

Toon tabel

HMC forecast Westereemsboei

Golfhoogte [cm] voor de locatie SBW-BOEI Westereems Oost

Toon tabel

HMC forecast Schiermonnikoog Noord (Noordzee)

Golfhoogte [cm] voor de locatie Schiermonnikoog-Noord (Noordzee)

Toon tabel

Verwachte gemiddelde richting van significante golven en deining uit SWAN model.

Golf en deiningsrichting [grd] voor de locatie SBW-BOEI Westereems West

Toon tabel

Golf en deiningsrichting [grd] voor de locatie SBW-BOEI Westereems Oost

Toon tabel

Wind bij Huibertgat en Stroompaal Eemshaven

Windroos voor de locatie Huibertgat

Toon tabel

Windroos voor de locatie Eemshaven meetpaal

Toon tabel

Ensemble verwachtingen

 

Voor uitleg en achtergrondinformatie kunt u terecht op:

https://waterberichtgeving.rws.nl/water-en-weer/verwachtingen-water/lange-termijn-verwachtingen-waterstanden

 

Waterstand ensemble [cm NAP] voor de locatie delfzijl

Toon tabel

Waterstand ensemble [cm NAP] voor de locatie eemshaven

Toon tabel