Zoek in WTZ kerngegevens

In de WTZ kerngegevens zijn omschrijvingen vastgelegd m.b.t. locaties, soorten, bronnen en fasen. Via deze pagina kan gezocht worden naar omschrijvingen die bepaalde tekst bevat.
In de zoektekst mag je gebruik maken van "reguliere expressies" en er wordt hoofdletter-ongevoelig gezocht.

Zoek   met in de omschrijving.


Soort# kandtOmschrijving
AL2010ADCP instellingen en data op niveau 1/2
AB20010ADCP data op niveau 3 (per bin)
BK710Aantal te gebruiken kokers bsbs in zmbb
BM110Steekwaarde Bedijfsmodus Bedrijfsmiddel/Object
BP12810Balans parameters
CB510Zout Boven
CM510Zout Midden
CO510Zout Onder
CL510Zout gehalte in [???]
DE81440Extremen verschillen
DG2561440Daggemiddelen
DH515Waterstandsopzet (5')
DH110Waterstandsopzet (10')
DH15115Waterstandsopzet (15')
DO110Zuurstof (10')
EV81440Extremen van de vervallen
FL310Zoet gegevens
GB3510Golfrichting GONO band
GB303530Golfrichting GONO band
GD7830Golfhoogte (0-500 mHz)
GD207820Golfhoogte (0-500 mHz) (20 min onafhankelijk, niet RMI)
GH12830Golfhoogte (0-1000 mHz)
GH102710Golfhoogte niveau 2
GK1130Golfkwaliteitsparameters hoogte niveau 2
GO7030Golfrichtinggono band
GW630Golfrichting niveau 2
GM1610Golfinformatie uit modellen
GR10730Golfrichting niveau 2
GR2010720Golfrichting niveau 2 (20 min onafhankelijk, niet RMI)
GS12830Golven (HISTOS)
GV1030Golven Vlaamse Banken
HBN210Hydraulisch Belastings Niveau (kan1:WT+0.5HS en kan2:WT+0.5Hmax)
HG110Gradient (Stijgend/Gelijk/Dalend)
HH110Hefhoogte / schuifhoogte
HU410Paalhuishouding
Hu410Paalhuishouding secundair
HW81440Hoog- en laagwaters
KB1281440Kwaliteit waterbodem
KO1281440Kwaliteit oppervlaktewater
KT110Kleptoestand
KW1281440Kwaliteit waterbodem (oude soort KW --> KB)
KZ1281440Kwaliteit zwevende stof
Kz1281440Kwaliteit zwemwater
Kb1281440Kwaliteit blauwalg
MP1610Multiprobe YSI
MU110Maanuren
NK110Aantal open kokers
nk110Aantal open kokers
OK40720Overschrijdingskans werkbaarheid
PI6410Proces Indicatoren
PG1210Peilgrenzen
PP1510Primaire Productie
PR110Luchtdruk
QI110Debiet [l/s]
QI515Debiet [l/s]
QI15115Debiet (15') [l/s]
Q15115Debiet [l/s]
Q60160Debiet [l/s]
Q3110Debiet (oude reals)
QT121440Debiet dagtotaal
AD110Doorstroomoppervlak (in m^2)
rrsw200019710Randvoorw. Waqua Riemann (scalwest2000)
rrym19210Randvoorw. Waqua Riemann (ijmond)
rrzd21110Randvoorw. Waqua Riemann (zeedelta)
rrzd121110Randvoorw. Waqua Riemann (zeedelta)
rrzd221110Randvoorw. Waqua Riemann (zeedelta)
rrzd321110Randvoorw. Waqua Riemann (zeedelta)
rwkf13910Randvoorw. Waqua waterstanden (kustfijn)
rwkg13910Randvoorw. Waqua waterstanden (kustgrof)
rwkz13910Randvoorw. Waqua waterstanden (kustzuid)
rwzn3310Randvoorw. Waqua waterstanden (zuno)
rzkg14510Randvoorw. Waqua zout (kustgrof)
rzkz14510Randvoorw. Waqua zout (kustzuid)
rzym19210Randvoorw. Waqua zout (ijmond)
rzzn3310Randvoorw. Waqua zout (zuno)
S11210Schuifhoogten Brouwersdam
SC7810Schuifstanden
SB210Stroom boven
SO210Stroom onder
SG210Stroomsnelheid/-richting (10')
SGM410Stroomsnelheid/-richting MK4 uitvoer (10')
SD810Dwarsstroom/Stroomsnelheid/-richting (10')
SGA1510Stroomsnelheid/-richting ADCP uitvoer (10')
sg21Stroomsnelheid/-richting (1')
sga1510Stroomsnelheid/-richting ADCP uitvoer (1')
SS5010Stroomsnelheid in bin 1..50
SR5010Stroomrichting t.o.v. ware noorden in bin 1..50
SX310Stroomsnelheid/-richting/tendens (10')
sx31Stroomsnelheid/-richting/tendens (1')
PD110Peildiepte (NAP)
TR110Troebelheid
TL610Temperatuur (Meteorolisch, conform RWS-standaard)
VV210Verval
vv21Verval
WF110Freatisch niveau (bss)
Waterspanning110Waterspanning (bss)
WL110Waterstand levendigheid
WN810Wind
WI310Windgegevens
wn81Wind 1 minuut parameters
wns121Wind 1 minuut speciale parameters
WT110Waterstanden (10')
WT515Waterstanden (5')
WT15115Waterstanden (15')
WT60160Waterstanden (60')
WT1801180Waterstanden (180')
WTEPS5510Waterstanden EPS pluim (10')
DHEPS5510Opzetten EPS pluim (10')
WTBMA610Waterstanden onzekerheidspercentielen (10')
DHBMA610Opzetten onzekerheidspercentielen (10')
GHBMA1510Golfhoogtes onzekerheidspercentielen (10')
wt11Waterstanden (1')
wt10s61Waterstanden (10 sec)
WZ110WAQUA zoutconcentratie
NS160Neerslag
NS-DG2561440Neerslag daggemiddelde
NS-perc2060Neerslag percentielwaarden
NS-wk5060Neerslag, meerdaagse reeksen per dag (kan 1=zondag)
ZM110Zichtmeting
ZB310Zout boven (oude meetnet ZEGE)
ZO310Zout onder (oude meetnet ZEGE)
FB310Zoet boven (oude meetnet ZEGE)
FO310Zoet onder (oude meetnet ZEGE)
WB110Waterstanden baak
WD11440Waterstanden daggemiddelde
WH110Waterstanden vlotter
wh11Waterstand vlotter
Wl110Levendigheid back-up sensor
WP110Waterstanden druksensor
Wp110Waterstanden back-up druksensor
WR110Waterstanden radar
Wr110Waterstanden back-up radar
ZI110Zicht
ZP310Zandproduktie
ZS1281440Kwaliteit zwevendstof (oude soort ZS --> KZ)
ZU110Zuurstof
ns721NSS gegevens
na2561NSTA gegevens
si2561Status informatie BSS9000
CG1030Cumulatieve golfaanval
SA810Sluitadvies
TS710Turbine status
SV6410Stroom vertikaal (x,y,z * nn diepteniveau's van b meter)
SVMM81440Extremen van de stroom (min/max)
STV5110Stroomverticalen (HMCN oude wtzdb)
Sv14410Stroom vertikaal (evaluatie)
Wn14410Wind (evaluatie)
SE810Seiches (index) KNMI verwachting
SI110Seiches (index) KNMI verwachting HMIS
ADM110Administratie
MF110Maanfase
WS210WAQUA snelheden
SP5110Spectrum golfgegevens kan1=0 mHz, kan51=500mHz
VW12810verwachtingen tbv presentatie doeleinden.
POS410Positie NB/OL en RD x/y
VVB110Verval belasting in N
GDB210Golfdruk belasting in N
TBS210Totale belasting schuiven OSK
SSA410Sterkte Schuif Aanslagen
MNF110Maanfase (hoge resolutie)
BS110Bedrijf Status
QFWT210kwaliteiscodes WT
QFWN210kwaliteiscodes WN
QFGH10210kwaliteiscodes GH10
QFGH230kwaliteiscodes GH