Windroos - Vlissingen windlocatie (Westerschelde, KNMI)

-
Volg actuele meting