Scheepswerf van Slob Papendrecht (SOBEK punt) - Waterstand [cm NAP]

[download CSV]