Noordzee munitiestortplaats - Gemeten deiningshoogtes [cm]

[download CSV]