Hollands Diep Moerdijk - Waterstand [cm NAP]

[download CSV]