Lobith (Rijn) - Debiet en Waterstand

[download CSV]
*** Tip: de kolombreedte kan met de muis worden aangepast in de kolomkop-regel