Informatiepagina WBviewer Noordwaard

Werking viewer

Voor enkele punten in het gebied zijn zogenaamde escalatienivo’s geconfigureerd. Deze krijgen een kleur, afhankelijk van de te verwachte waterstand in de komende 48 uur. Andere punten zijn grijs weergegeven. Na een klik op de gewenste uitvoerlocatie wordt een figuur getoond. Hierin kan worden in en uit gezoomd in tijd en hoogte volgens de beschrijving in de figuur zelf. De achtergrondkleuren geven ook weer de escalatienivo’s aan. Met de muis zijn de waardes van de grafieken af te lezen. Deze worden in de legenda getoond, of in aparte box bij gebruik van tablet. Ook kan men de waarden als tabel raadplegen.

Aanbod data

In de nu geleverde grafieken staan voor iedere kilometer de waterstandsverwachtingen van RWS, gebaseerd op het Sobek-NDB model waarbij correctie naar metingen en handmatige aanpassingen is verdisconteerd. LET WEL: de eventuele sluiting van de Maeslantkering is in deze dataset (nog) niet opgenomen. Voor de RWS meetlocaties, zoals Werkendam Buiten, is ook de meting en het astronomische getij getoond. In de verwachting voor deze locaties is de sluiting van de Maeslantkering al WEL meegenomen. De verwachtingen worden door het WMCN geproduceerd en 4x per dag ververst, bij storm 8x per dag.

Escalatienivo's

Voor de Noordwaard viewer zijn escalatienivo’s voor Werkendam en voor Noorderklip geconfigureerd.

In Werkendam zijn de volgende nivo’s van toepassing
3.00m NAP – HB: de hoogbekade bergende polders lopen vol (kans 0,1% per jaar)
2.50m NAP – HM: de hoogbekade meestromende polders lopen vol (kans 1% per jaar)
2.10m NAP – MS: water loopt uit Merwede over de bandijk (kans 1x per jaar)
<2.10m NAP – geen inloop vanuit noordkant Merwede

In Noorderklip zijn de volgende nivo’s van toepassing
1.20m NAP – LP2: de laagbekade polders lopen vol (25-50 x per jaar)
0.70m NAP – LP1: de laagbekade polders lopen vol (50-100 x per jaar)
0.40 NAP – IS: water loopt Noordwaard binnen (dagelijks mogelijk)
<0.40m NAP – geen inloop vanuit zuidkant Noordwaard


Rol Werkendam

Voor besluitvorming wel of niet ontruimen is de Gemeente Werkendam verantwoordelijk. Het WMCN maakt de onderliggende verwachtingen en beperkt zich tot deze taak. Afhankelijk van de toestand van de weg/dijk, daglicht en andere overwegingen zal de Gemeente Werkendam de bewoners adviseren.

Proclaimer

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie.
Als afnemer van deze informatie bent u zelf verantwoordelijk voor keuze en gebruik ervan. We zijn evenmin aansprakelijk voor de inhoud van websites van andere partijen waarnaar op deze site(s) verwijzingen zijn opgenomen. De Nautische gegevens over lichten en betonning zijn afkomstig van OpenSeaMap.
Rijkswaterstaat voert hier geen beheer over en kan de juistheid daarvan niet garanderen. De gegeven informatie is een waardevolle toevoeging voor duiding en positie van de RWS operationele gegevens maar zijn niet geschikt voor navigatiedoeleinden.
Mocht u een toelichting willen hebben over de geboden informatie of ziet u fouten dan kunt u 24 uur per dag contact opnemen met het Hydro Meteo centrum van het WMCN:
Telefoon 088-7977100
Email: hmc@rws.nl