Operationeel Team Haringvlietsluizen

  • combinatie van waterstandverwachting Moerdijk en bijbehorende debietverwachting Haringvlietsluizen 
  • 2 grafieken met de debiet verwachtingen voor Lobith en Megen
  • een grafiek met de gemeten schuifopeningen
  • aantal grafieken met chloride metingen. Positie van de meetpunten via de metingenviewer
  • voor het projectteam Lerend Implimenteren is een zo genaamde kierviewer gemaakt

2daagse RWS verwachting aangevuld met ECMWF model voor de locatie Hoek van Holland

Toon tabel

2daagse RWS verwachting aangevuld met model voor de locatie Haringvliet 10

Toon tabel

2daagse RWS verwachting aangevuld met model voor de locatie Hollands Diep Moerdijk

Toon tabel

2daagse RWS verwachting aangevuld met ECMWF model voor de locatie Stellendam buiten

Toon tabel

Debiet [m3/sec] voor de locatie Lobith (Rijn)

Toon tabel

Debiet [m3/sec] voor de locatie Megen Dorp (Maas)

Toon tabel

Waterstand binnen/buiten & verval (binnen minus buiten) voor de locatie Haringvlietsluis binnen/buiten

Toon tabel

Schuifstanden, Spuioppervlak en Debiet voor de locatie Haringvlietsluizen

Toon tabel

Waterstand [cm NAP] voor de locatie Hellevoetsluis

Toon tabel

Waterstand [cm NAP] voor de locatie Hollands Diep Moerdijk

Toon tabel

Doorstroomoppervlak [m2] voor de locatie Haringvlietsluis binnen/buiten

Toon tabel

 

 

 

Doorstroomoppervlak [m2] voor de locatie Haringvlietsluis binnen/buiten

Toon tabel

Meting Boven

Meting Midden

Meting Onder

Geleidenheid, Temperatuur, Chloride voor de locatie Stellendam meetboei, -2mtr waterspiegel

Toon tabel

Geleidenheid, Temperatuur, Chloride voor de locatie Stellendam meetboei, -11mtr waterspiegel

Toon tabel

Geleidenheid, Temperatuur, Chloride voor de locatie Kier 1 -2m tov waterspiegel

Toon tabel

Geleidenheid, Temperatuur, Chloride voor de locatie Kier 1 -7m tov waterspiegel

Toon tabel

Geleidenheid, Temperatuur, Chloride voor de locatie Kier 1 -15m tov waterspiegel

Toon tabel

Geleidenheid, Temperatuur, Chloride voor de locatie Haringvliet west, -2mtr waterspiegel

Toon tabel

Geleidenheid, Temperatuur, Chloride voor de locatie Haringvliet west, -8mtr waterspiegel

Toon tabel

Geleidenheid, Temperatuur, Chloride voor de locatie Haringvliet west, -13mtr waterspiegel

Toon tabel

Geleidenheid, Temperatuur, Chloride voor de locatie Kier 2 -2m tov waterspiegel

Toon tabel

Geleidenheid, Temperatuur, Chloride voor de locatie Kier 2 -8m tov waterspiegel

Toon tabel

Geleidenheid, Temperatuur, Chloride voor de locatie Kier 2 -13m tov waterspiegel

Toon tabel

Geleidenheid, Temperatuur, Chloride voor de locatie Kier 3 -2m tov waterspiegel

Toon tabel

Geleidenheid, Temperatuur, Chloride voor de locatie Kier 3 -7m tov waterspiegel

Toon tabel

Geleidenheid, Temperatuur, Chloride voor de locatie Kier 3 -16m tov waterspiegel

Toon tabel

Geleidenheid, Temperatuur, Chloride voor de locatie Kier 4 -10m tov waterspiegel

Toon tabel

Geleidenheid, Temperatuur, Chloride voor de locatie Kier 4 -11m tov waterspiegel

Toon tabel

Geleidenheid, Temperatuur, Chloride voor de locatie Kier 4 -12m tov waterspiegel

Toon tabel