Hollandsche IJsselkering

Er staat op de pagina;

de operationele verwachting voor Hoek van Holland en Krimpen ad IJssel,

de meting en het astro getij voor Krimpen ad IJssel. Aan de binnenzijde van de kering is er volgens de reguliere kanalen (nog) geen meting beschikbaar. Daarom is er toegevoegd een grafiek met de meting en de verwachting van Gouda Brug. Dat geeft een inzicht wat de uitwerking van het sluiten van de Hollandsche IJsselkering zal zijn. 

In de operationele verwachtingen voor Krimpen ad IJssel en Gouda gaat de kering dicht volgens het geldende sluitpeil van 200cm tov NAP.

 

2daagse RWS verwachting aangevuld met model voor de locatie KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

Toon tabel

2daagse RWS verwachting aangevuld met model voor de locatie Hoek van Holland

Toon tabel

Debiet [m3/sec] voor de locatie Lobith (Rijn)

Toon tabel

2daagse RWS verwachting aangevuld met model voor de locatie Gouda Brug

Toon tabel

Waterstanden [cm NAP] voor de locatie KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

Toon tabel

Waterstanden [cm NAP] voor de locatie Gouda Brug

Toon tabel

waterstand en opzet voor de locatie KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

Toon tabel

Plaatje hiernaast geeft 2 waterstandsverwachtingen voor Krimpen ad IJssel:

 1) met een werkende Europoortkering. De Maeslant- en Hartelkeringen gaan netjes volgens de beslislogica dicht

 2) de andere reeks geeft de verwachting van een volledig falende Europoortkering. De Europoortkering blijft in deze berekening altijd open. De reeks is interresant in de situatie dat de keringen net wel of net niet dicht gaat.

 

note: Het sluiten Hollandsche IJsselkering staat los van het sluiten van de Europoortkering en zal altijd eerder sluiten.