Stormflitsen

Wanneer er door storm of hoge rivierafvoeren sprake is geweest van bijzondere hydrologsiche omstandigheden langs het IJsselmeergebied, wordt een stormflits gemaakt. Hierin staat een omschrijving van de weer- en watersituatie, inclusief de uitgegeven waarschuwinging en de achtergronden hiervan. 

 

De stormflitsen kunnen hieronder worden ingezien.