Informatie pagina Roggebotsluis

Alertering

Dagelijks om 8.00 en 20.00MET draait HMC een script wat een alertering genereerd op basis van

 de meting bij Roggebotsluis Noord voor de periode van een uur geleden tot nu

 de eindverwachtingen voor de periode van nu tot 2 dagen

 de mediaan voor de periode na 2 dagen

 

Als één van deze reeksen een waarde bevat hoger als het afgesproken peil van 60cm +NAP dan word er naar een aantal mensen een waarschuwingsbericht gestuurd. 

Waterstand [cm NAP] voor de locatie Roggebotsluis Noord

Toon tabel

Waterstand [cm NAP] voor de locatie Roggebotsluis Noord

Toon tabel