Stormrapporten

Wanneer er door storm of hoge rivierafvoeren sprake is geweest van bijzondere hydrologische omstandigheden langs het IJsselmeergebied, wordt achteraf een stormrapport gemaakt. Hierin staat een overzicht van de uitgegeven berichtgeving, inclusief een inhoudelijk analyse en evaluatie.  

 

De stormrapporten van 2022 kunnen hieronder worden ingezien.