Stormflitsen

Wanneer er door storm of hoge rivierafvoeren sprake is geweest van bijzondere hydrologische omstandigheden langs het IJsselmeergebied, wordt een stormflits gemaakt. Hierin staat een omschrijving van de weer- en watersituatie, inclusief de uitgegeven waarschuwingen en de achtergronden hiervan. 

 

De stormflitsen van 2022 kunnen hieronder worden ingezien.