Automatische berichtgeving

Overzicht van waarschuwingen voor alle beheerders

OVERZICHT VAN MELDINGEN AAN ALLE BEHEERDERS

Dit overzicht is automatisch opgesteld (op 2022-01-20 05:04) aan de hand van de actuele WMCN verwachting voor het IJsselmeer en Markermeer. De WMCN verwachting is opgesteld aan de hand van de KNMI-HARMONIE weersverwachting van 2022-01-20 01:00, en heeft bij verzenden van dit overzicht een zichtduur van 45 uur.

Op basis van deze KNMI-HARMONIE weersverwachting is de gemiddelde windsnelheid boven het IJsselmeer maximaal 15 m/s, uit richting NNW, en boven het Markermeer maximaal 13 m/s, uit richting NNW.

MELDINGEN DREIGINGSNIVEAU PRIMAIRE KERINGEN EN SPECIALE BUITENDIJKSE GEBIEDEN:
BEHEERDERCODELOCATIETIJDSTIP overschrijding 1ste criteriumDUUR overschrijding 1ste criterium (in uren)CRITERIUMDREMPELWAARDE CODE (in m +NAP) geel/oranje/roodWaarde maximaal (in m+NAP)Veronderstelde kruinhoogte (in m+NAP)

CODE
 • CODE ROOD (alarmeringspeil) wordt afgegeven bij overschrijding van het formele alarmeringspeil. Dit peil ligt 1 decimeringshoogte onder de veronderstelde kruinhoogte van het betreffende dijkvak.
 • CODE ORANJE komt globaal 10x zo vaak voor als CODE ROOD. CODE ORANJE wordt afgegeven overschrijding van een waarschuwingspeil, dat 2 decimeringshoogten onder de veronderstelde kruinhoogte van het betreffende dijkvak ligt.
 • CODE GEEL komt globaal 100x zo vaak voor als CODE ROOD. CODE GEEL wordt afgegeven op een peil dat conform wens keringbeheerder ingesteld is en kan indien gewenst bijgesteld worden. Indien de keringbeheerder geen informatie aangeleverd heeft, wordt uitgegaan van een waarschuwingspeil dat 3 decimeringshoogten onder de veronderstelde kruinhoogte van het betreffende dijkvak ligt.

LEGENDA
Criterium:
 • WS = de verwachtte waterstand tov NAP
 • MKH1 = de fictieve kruinhoogte, waarbij gegeven de optredende waterstand- en golfcondities een golfoverslag van 1 liter per strekende meter per seconde optreedt
Toelichting:
 • Voor zowel Dijkvakken in primaire keringen (PK) en Specifieke buitendijkse gebieden met speciale aandacht (SG) wordt onderscheid gemaakt tussen CODES ROOD, ORANJE en GEEL.
 • Voor Buitendijkse gebieden (BD) worden alleen de CODES GEEL en ORANJE onderscheiden.
 • Voor kunstwerken in primaire of verbinde kering (KW) zijn de CODES GEEL, ORANJE en ROOD gekoppeld aan de operationele bediening van het betreffende kunstwerk. De betekenis van deze codes in het operationele proces zijn afgestemd met de betreffende operationele managers.
 • Voor de veronderstelde kruinhoogte wordt de laatst bekende waarde gehanteerd, welke veelal gebaseerd is op het HR-boek 2006 of de toetsingsronde 2011. LET OP: de keringbeheerder is zelf verantwoordelijk voor de controle van deze waarde op onderhoud of actualiteit. Door zetting of inklinking kan deze waarde achterhaald zijn.
 • De decimeringshoogte is een maat voor het 10 keer zo vaak voorkomen van een belasting op de kering
 • DREMPELWAARDE CODE toont de drempelwaarde (in m +NAP) horende bij de uitgegeven kleurcode
 • De in dit bericht genoemde windsnelheid- en richting boven het IJsselmeer en het Markermeer zijn bepaald door de actuele KNMI verwachting ruimtelijk te middelen boven zowel het IJsselmeer en het Markermeer. Aansluitend is binnen de aangegeven zichtsduur de maximaal optredende gemiddelde windsnelheid bepaald, en de op dat tijdstip optredende windrichting. Deze waarden zijn ter illustratie van de globale weersomstandigheden.

Nadere toelichting is verkrijgbaar op waterberichtgeving.rws.nl, of bij het WMCN telefoonnummer 088 798 50 00 of via wmcn-waterkamer@rws.nl.