IJsselmeergebied

De crisisadvies groep Meren van het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN-Meren) maakt waterstand- en golfoploopverwachtingen voor de kustgebieden van het gehele IJsselmeergebied (grofweg het IJsselmeer, het Markermeer en de IJssel- en Vechtdelta) en geeft berichten uit op basis van informatie over wind, rivierafvoer en spuiregime.

 

De berichtgeving wordt op maat voor korte stukken van de dijk (dijkvak) gemaakt. Bij overschrijding van waarschuwingsniveaus worden de waterschappen en kering beheerders in ieder geval zes uren voorafgaand telefonisch geïnformeerd.

 

Voor het ontsluiten van informatie is er een kaartje (nog in ontwikkeling) beschikbaar met informatie.

Op- en aanmerking daarover zijn welkom.

Toon kaart in nieuw venster