Verwachtingen Water

Het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) van Rijkswaterstaat verzorgt de dagelijkse waterberichtgeving. De afdeling Hydro Meteo Centrum (WMCN-HMC) verzorgt de berichten voor de Nederlandse kust, de Waddenzee, de Zeeuwse binnenwateren en het Rijn-Maasmond gebied.

 

Bij hoge waterstanden en/of rivierafvoeren start het WMCN met berichtgeving over de waterstandsverwachtingen richting waterbeheerders en andere belanghebbende organisaties. Op basis van deze berichtgeving kunnen deze organisaties tijdig maatregelen treffen.