Verwachtingen Water

Het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) van Rijkswaterstaat verzorgt de dagelijkse waterberichtgeving. De afdeling Hydro Meteo Centrum (WMCN-HMC) verzorgt de berichten voor de Nederlandse kust, de Waddenzee, de Zeeuwse binnenwateren en het Rijn-Maasmond gebied.

 

Bij hoge waterstanden en/of rivierafvoeren start het WMCN met berichtgeving over de waterstandsverwachtingen richting waterbeheerders en andere belanghebbende organisaties. Op basis van deze berichtgeving kunnen deze organisaties tijdig maatregelen treffen.

Toon kaart in nieuw venster