Seiches pagina

Een seiche is een staande golf in een half open of gesloten waterbekken.

Seiches zijn te karakteriseren als lange golven (lange periode en grote golflengte).

Seiches kunnen ontstaan uit een opslingerreactie van het waterbekken op inkomende lange golven of door drukverschillen boven het waterbekken.

 

In samenwerking met het KNMI worden dagelijks adviesproducten opgesteld met informatie over seiches.

 

Seiches waarschuwing

Het KNMI bepaalt voor het Rotterdamse Havengebied of er een kans is dat er seiches in de komende 24 uur te verwachten zijn. Deze uitspraak is gebaseerd op de beoordeling van de verwachte weersituatie. De maritiem meteoroloog toetst de weersituatie aan 4 onderscheiden seiche weertypen. Is de kans aanwezig dan volgt een waarschuwing.

De seiches waarschuwing kan ook als tekstpagina 22 via het MFPS opgehaald worden uit het LMW.

 

Deze waarschuwingsmethodiek  is ontwikkeld voor het Rotterdams havengebied naar aanleiding van de bouw van de Maeslantkering. Daarbij is specifiek gekeken naar de relatie tussen het al of niet optreden van seiches in dit havengebied in afhankelijkheid van de onderscheiden  weertypen. Een verdere toelichting op het fenomeen seiches en een overzicht van situaties waarbij seiches zijn opgetreden, is te vinden op deze pagina.

 

Seiches signaal

Het HMC bepaalt voor een aantal locaties langs de Nederlandse westkust een seiche signaal. Het signaal bestaat uit de meteo-opzet minus de 2 uur gemiddelde meteo-opzet. De meteo-opzet is het verschil tussen de gemeten waterstand en de berekende astronomische waterstand. Voorwaarde hierbij is dat voor de beoogde locaties het astronomisch getij als tijdreeks in minuutwaarden beschikbaar is.

De signaal getallen staan in een grafiek onder het bericht met de actuele seiches waarschuwing.

 

Hoewel vooral voor het Rotterdams havengebied onderzocht is wat de kans op seiches is, is het niet uitgesloten dat bij het optreden van de onderscheiden weertypen ook in andere waterbekkens langs de Nederlandse kust seiches kunnen ontstaan. Daarom wordt ook van andere locaties een seiche signaal bepaald en hier getoond.

 

Pagina: 22 Uitgegeven door de HMC van het WMCN op   Sat Sep 23 16:29:23 2023 
KNMI seiches waarschuwing voor het ROTTERDAMS HAVENGEBIED +12, +24 uur.   
===============================================================================
Weeroverzicht:
HOOG BOVEN FRANKRIJK TREKT NAAR POLEN. BIJBEHORENDE RUG BOVEN HET WESTEN VAN
DE NOORDZEE TREKT NAAR HET ZUIDEN VAN SCANDINAVIE. COMPLEX LAAG BOVEN DE
ATLANTISCHE OCEAAN TREKT LANGZAAM OOSTWAARTS.
        Periode van 20:00-08:00 uur | Periode van 08:00-20:00 uur
        ----------------------------------------------------------------
Seiches    : 0 TYPE:          | 0 TYPE:      
Bijzonderheden: 
A= pre-frontale buienlijn: lijn met zware buien en windstoten uit richtingen
  tussen zuid en zuidwest voorafgaand aan koufront
B= actief koufront uit westelijke richtingen met zware buien en windstoten en
  met markante windruiming na koufrontpassage
C= regelmatig patroon van convectiecellen met lichte buien (ondiepe convectie)
  in noordwestelijke stroming achter koufront
D= post-frontale buienlijn: lijn met zware buien en windstoten in stroming
  tussen zuidwest en noord achter koufront

 Extra informatie is te vinden op de informatiepagina Seiches , ligging van de meetpunten in een kaartje.

seiches waarschuwing versus seiches afgeleid uit meting opzet

seiche verwachting 1-waar, 0-onwaar voor de locatie seiche verwachting voor de Noordzee (kust)

Toon tabel

1 Minuut standen [cm] voor de locatie K13 Alpha

Toon tabel

1 Minuut standen [cm] voor de locatie IJmuiden haven

Toon tabel

1 Minuut standen [cm] voor de locatie Hoek van Holland

Toon tabel

1 Minuut standen [cm] voor de locatie Nieuwe Waterweg Maeslantkering zee

Toon tabel

1 Minuut standen [cm] voor de locatie MAASVLAKTE HARTELHAVEN

Toon tabel

1 Minuut standen [cm] voor de locatie MAASVLAKTE EUROPAHAVEN

Toon tabel

1 Minuut standen [cm] voor de locatie Euro platform

Toon tabel

1 Minuut standen [cm] voor de locatie Lichteiland Goeree

Toon tabel

1 Minuut standen [cm] voor de locatie Brouwershavensegat 02

Toon tabel

1 Minuut standen [cm] voor de locatie Roompot buiten (Noordzee)

Toon tabel

1 Minuut standen [cm] voor de locatie CALANDKANAAL ROZENBURGSE SLUIS

Toon tabel