Werkzaamheden RWS/derden/objecten

Op deze pagina kunt u zien welke werkzaamheden gepland staan voor de komende weken/maanden betreffende meetapparatuur, objecten, infrastructuur en datacommunicatie.

 

Indien u vragen heeft omtrent deze werkzaamheden, kunt u contact opnemen met het MKO bij voorkeur via e-mail;

  • E-mail: ccmko@rws.nl

Belangrijke mededelingen

 

 

-De komen de 2 weken staan er werkzaamheden op sluis Schijndel gepland waar jullie mogelijk meldingen van krijgen.

 

Dinsdag 21-9 zal de schuif omgebouwd worden waardoor jullie de klepstanden verliezen.

            Deze klep standen moeten in een later stadium van de ODS koppeling weer terugkomen

 

Woensdag 29-9 zal geheel Schijndel omgebouwd worden. Ook willen we dan de Moxa oversteken van het dark fiber naar het CIV netwerk.

 

 

 

-Werkzaamheden Eoroplatform EPL

 Datum:23-09-2021

 Vervangen van de bestaande straalverbinding (CAT5 infrastructuur wordt genoemd) door een moderne    versie met gelijke functionaliteit

 De maximale verwachte outage is één uur

 

 

 

-Geachte lezer, gebruiker van LMW,

Ik breng u hiermee op de hoogte van het stopzetten van metingen op de waterstandslocatie Cadzand.

Als gevolg van verzanding van de meetlocatie is niet langer mogelijk juiste data in te winnen.

Bij het opvragen van deze locatie kunt u nog wel waterstanden ontvangen maar dit betreft dan een berekende waarde op basis van in dit geval noordelijk van Cadzand gelegen locaties.

Bekeken wordt of wij een tijdelijke vervangende meting kunnen realiseren in de buurt van het huidige meetpunt.

Eventuele verplaatsing van de huidige meetpaal zal zeker een jaar in beslag nemen.

Met vriendelijk groet

Hans van Zeijl

Clustercoördinator Data & Functionaliteit van IGA afdeling Vaste Meetnetten

 

 

-Over het ontbreken van gegevens m.b.t. het gemaal sluis III.

De parameter ‘Pompstatus’ van Sluis III. Deze is voorlopig nog niet operationeel

Dit gemaal is gebouwd binnen het project nieuwbouw sluis III op de toen geplande waterstandsverlaging naar 5.15 +NAP. Omdat er gedurende het project is besloten om de waterstand in de definitieve situatie te handhaven op 7.70 +NAP kon het gemaal niet worden afgebouwd. Dit gaat gebeuren binnen het in voorbereiding zijnde contact voor de Herbouw van sluis II. Binnen dit project zit het afbouwen van het gemaal van sluis III vooraan in de uitvoeringsplanning. De planning is dat dit eind 2023 gereed zal zijn

 

 

 

-Aangaande de vervanging van sluis 8 en 9. Gezamenlijk met gemeente Helmond worden deze sluizen vervangen. De bedoeling is dat de realisatie eind van het jaar wordt gestart.