Werkzaamheden RWS/derden/objecten

Op deze pagina kunt u zien welke werkzaamheden gepland staan voor de komende weken/maanden betreffende meetapparatuur, objecten, infrastructuur en datacommunicatie.

 

Indien u vragen heeft omtrent deze werkzaamheden, kunt u contact opnemen met het MKO bij voorkeur via e-mail;

  • E-mail: ccmko@rws.nl

Belangrijke mededelingen

 

Meetnet Vlaamse Banken

Ten gevolge van geplande werkzaamheden, zal de website niet raadpleegbaar zijn op dinsdag 21/06 tussen 09h00 en 14h30 

 

Markerwadden

- De locatie Markerwadden zal komen te vervallen i.v.m. einde project. Op 12-01 worden de  sensoren verwijderd van de meetpaal.

Hierbij komen parameters voor de zoutmetingen/waterhoogte en windgegevens per 12-01 te vervallen.

 

- De volgende locaties/parameters worden tegenwoordig via ftp aan het LMW aangeleverd.

Hierdoor is de parameter verandert van HH10 naar xHH10.

Sluis21             -  S21L en S21R

Sluis Schijndel   - SSHL en SSHR

Sluis 11            - S11Len S11R

Sluis 13            - S13L en S13R

Schabbert         - SCAL en SCAR

Sluis Helmond   - SHMR en SHML

 

Haewene Brim

- Vanwege onderhoud zal de meetdata voor de Haewene Brim(HAEW1 en HAEW2) tijdelijk niet beschikbaar zijn. Wij verwachten dat de data medio April 2022 weer beschikbaar zal zijn. 

 

Cadzand

Als gevolg van verzanding van de meetlocatie Cadzand is niet langer mogelijk juiste data in te winnen. Bij het opvragen van deze locatie kunt u nog wel waterstanden ontvangen maar dit betreft dan een berekende waarde op basis van in dit geval noordelijk van Cadzand gelegen locaties.

Bekeken wordt of wij een tijdelijke vervangende meting kunnen realiseren in de buurt van het huidige meetpunt. Eventuele verplaatsing van de huidige meetpaal zal zeker een jaar in beslag nemen.

 

- Over het ontbreken van gegevens m.b.t. het gemaal sluis III.

De parameter ‘Pompstatus’ van Sluis III. Deze is voorlopig nog niet operationeel

Dit gemaal is gebouwd binnen het project nieuwbouw sluis III op de toen geplande waterstandsverlaging naar 5.15 +NAP. Omdat er gedurende het project is besloten om de waterstand in de definitieve situatie te handhaven op 7.70 +NAP kon het gemaal niet worden afgebouwd. Dit gaat gebeuren binnen het in voorbereiding zijnde contact voor de Herbouw van sluis II. Binnen dit project zit het afbouwen van het gemaal van sluis III vooraan in de uitvoeringsplanning. De planning is dat dit eind 2023 gereed zal zijn.

 

 - Aangaande de vervanging van sluis 8 en 9. Gezamenlijk met gemeente Helmond worden deze sluizen vervangen. De bedoeling is dat de realisatie eind van het jaar wordt gestart.