Werkzaamheden RWS/derden/objecten

Op deze pagina kunt u zien welke werkzaamheden gepland staan voor de komende weken/maanden betreffende meetapparatuur, objecten, infrastructuur en datacommunicatie.

 

Indien u vragen heeft omtrent deze werkzaamheden, kunt u contact opnemen met het MKO bij voorkeur via e-mail;

  • E-mail: ccmko@rws.nl

Belangrijke mededelingen

 

-Ivm het vervangen van de loopbrug op meetlocatie Spaarndammerpolder( SPA14/64) zal de data van de G&T sensoren in week 5 uitvallen.

Zoals nu gepland zal de data in week 8 weer terug zijn.

 

 

-Woensdag 1 februari  van 21:00 – donderdag 2 februari 07:00 uur is er een onderhoud actie in het Equinix ODC Datacenter.

Dit betekend dat tussen die tijd 1 feed wordt uitgeschakeld voor onderhoud, en op dat moment de onderstaande racken maar op 1 feed draaien.

Alle racken hebben 2 verschillende feeds, dus er zal altijd 1 feed aanwezig zijn.

Werkzaamheden vallen onder changenummer C221103578.

 Change       Datum                      Begin Eind   Rack         Owner  Omschrijving

C221103578   woensdag 1 februari 2023  21:00  07:00  AM3-0316     TAB-VM RAM Mobile

 

 

-Project titel – LNT nr – snow id
Operationele Change Project - PE27 Software upgrade
RWS opdrachtgever of project manager
Omschrijving werkzaamheden
Stap 1 – pre-check
Stap 2 – Huidige PE Rhoon primair maken
Stap 3 – Huidige PE Utrecht isoleren en software upgrade
Stap 4 – Nieuwe PE Utrecht activeren en werking controleren
Stap 5 – Nieuwe PE Utrecht primair maken
Stap 6 – tussen-check nieuwe PE Utrecht
Stap 7 – Huidige PE Rhoon isoleren en software upgrade
Stap 8 – Nieuwe PE Rhoon activeren en werking controleren
Stap 9 – Huidige PE Rhoon primair maken
Stap 10 – post-check
Motivatie
In TAC-case (SR 693885784) is samen met Cisco geconstateerd dat de router instabiel wordt bij het activeren van 1500 GRE/IPSEC-tunnels met de verbeterde encryptie protocollen. Als oplossing is vanuit Cisco een software upgrade voorgesteld.
Datum uitvoering
05-02-2023 POP Utrecht (ochtend)
05-02-2023 POP Rhoon (middag)
Tijdstip start uitvoering
08:00 uur
Tijdsduur
8 uur
Locatie(s)
POP Utrecht / POP Rhoon
Verwachte impact = onderbreking van diensten, tijdsduur
De betrokken netwerkfuncties in de Centrale Voorzieningen zijn redundant uitgevoerd over Utrecht en Rhoon. Het verkeer van de betreffende locatie zal voor de change naar de backup locatie worden omgezwaaid.

De PE27 in Utrecht en Rhoon dragen zorg voor de netwerkkoppeling met de mobiele providers. De huidige opzet is dat Rhoon primair is voor alle TLO verbindingen via de Vodafone APN en Utrecht dient als back-up via de APN van KPN.

Middels de PE27 zijn er ruim 800 TLO verbindingen aangesloten. Alle redundant aangesloten TLO verbindingen schakelen tijdens de omsteek actie op Rhoon om naar de secundaire verbinding.

Deze locaties zullen een onderbreking (<3 min) kennen van connectiviteit voordat de herroutering er voor zorgt dat het verkeer over de secundaire verbinding loopt.

Op 5 februari wordt in de ochtend eerst Utrecht gedaan, waarbij:
- redundante aansluiting geen impact hebben (werken primair op Rhoon)
In de middag op 5 februari wordt Rhoon gedaan, de primaire locatie:
- redundante aansluitingen zijn na ca 3 minuten weer actief & beschikbaar,
- enkelvoudige aansluitingen zijn maximaal half uur onbereikbaar.

SVM
ICToS
Voor ICT op Schepen (vermeld in de ‘BV’-kolom in de tabel hierboven) geldt dat applicaties lokaal bruikbaar zijn en geen netwerk connectiviteit vereisen, dit is ingegeven door het feit dat schepen wel vaker door gebieden varen waar de dekking van zowel KPN als Vodafone niet toereikend is. Op zo’n moment is er geen netwerk connectiviteit voor de schipper.
Alle schepen zijn redundant aangesloten en zullen naar verwachting in de middag binnen ca 3 minuten weer over netwerk connectiviteit beschikken.

IVSnext
De draadloze VPN aansluitingen voor IVSnext dienen als backup voor bedrade netwerk verbindingen die primair actief zijn. Voor deze verbindingen geldt dus dat de redundantie van de backup verbinding gedurende de niet beschikbaar is (maximaal half uur).

VM
Voor VM geldt dat er geen object bediening over draadloze VPN verbindingen lopen. Draadloze VPN aansluitingen worden wel in gezet voor: DRIPs, TDI’s, VRI’s en een enkel walskantelbord.
De meeste aansluitingen zijn redundant en zijn in de middag na ca 3 minuten weer beschikbaar.

GMS2
De GMS2 aansluitingen zijn overwegend redundant aangesloten en zijn in de middag na ca 3 minuten weer beschikbaar.

WM
Ca 26 LMW draadloze aansluitingen zijn niet redundant. Dat betekent dat in de middag gedurende maximaal half uur geen meetgegevens uitgelezen kunnen worden. De redundante aansluitingen zullen na ca 3 min weer beschikbaar zijn.

De actie van 5 februari heeft geen impact op de redundante aansluitingen, en vrijwel geen impact voor de enkelvoudige aansluitingen omdat die voornamelijk in het mob-data.rijkswaterstaat.nl APN zitten (Vodafone).

Risico inschatting: Wat kan misgaan, met als gevolg een verstoring van diensten?
Risico, mogelijke foutsituaties
1. Typo of fout in de uitvoering
Impact - Technisch:
1. Onverwacht netwerkgedrag
Impact - Business:
1. Afhankelijk welke PE/CE het is operationele issues
Kans dat deze situatie optreedt:
1. Nihil, zie mitigerende maatregelen
Mitigerende maatregel[en]:
Indien 1 van de bovenstaande risico’s optreedt dan kunnen onderstaande maatregelen genomen worden.
Preventief: Elke stap wordt voorleggen uitvoering Engineer ter controle TC,
Preventief: Change documentatie door meerdere collegas gereviewd
Preventief: Change is getest in LAB KPN
Preventief: Updates critische PE’s in overleg met WVL
Reactief: Direct met specialisten de geconstateerde afwijkingen verhelpen, binnen het Change window
Reactief: Change stoppen, roll-Fallback uitvoeren, herplannen

 

 

 

- De volgende locaties/parameters worden tegenwoordig via ftp aan het LMW aangeleverd.

Hierdoor is de parameter verandert van HH10 naar xHH10.

Sluis21             -  S21L en S21R

Sluis Schijndel   - SSHL en SSHR

Sluis 11            - S11Len S11R

Sluis 13            - S13L en S13R

Schabbert         - SCAL en SCAR

Sluis Helmond   - SHMR en SHML

 

Cadzand

Als gevolg van verzanding van de meetlocatie Cadzand is niet langer mogelijk juiste data in te winnen. Bij het opvragen van deze locatie kunt u nog wel waterstanden ontvangen maar dit betreft dan een berekende waarde op basis van in dit geval noordelijk van Cadzand gelegen locaties.

Bekeken wordt of wij een tijdelijke vervangende meting kunnen realiseren in de buurt van het huidige meetpunt. Eventuele verplaatsing van de huidige meetpaal zal zeker een jaar in beslag nemen.

 

- Over het ontbreken van gegevens m.b.t. het gemaal sluis III.

De parameter ‘Pompstatus’ van Sluis III. Deze is voorlopig nog niet operationeel

Dit gemaal is gebouwd binnen het project nieuwbouw sluis III op de toen geplande waterstandsverlaging naar 5.15 +NAP. Omdat er gedurende het project is besloten om de waterstand in de definitieve situatie te handhaven op 7.70 +NAP kon het gemaal niet worden afgebouwd. Dit gaat gebeuren binnen het in voorbereiding zijnde contact voor de Herbouw van sluis II. Binnen dit project zit het afbouwen van het gemaal van sluis III vooraan in de uitvoeringsplanning. De planning is dat dit eind 2023 gereed zal zijn.

 

 - Aangaande de vervanging van sluis 8 en 9. Gezamenlijk met gemeente Helmond worden deze sluizen vervangen. De bedoeling is dat de realisatie eind van het jaar wordt gestart.