Werkzaamheden RWS/derden/objecten

Op deze pagina kunt u zien welke werkzaamheden gepland staan voor de komende weken/maanden betreffende meetapparatuur, objecten, infrastructuur en datacommunicatie.

 

Indien u vragen heeft omtrent deze werkzaamheden, kunt u contact opnemen met het MKO bij voorkeur via e-mail;

  • E-mail: ccmko@rws.nl

Belangrijke mededelingen

 

 

 

Eemshaven( EMSH)

De waterstand voor de meetlocatie Eemshaven(EMSH) zal vanaf 01 december 2023 komen te vervallen. Voor het gebruik van de waterstand in deze regio kan de informatie van de meetlocatie Stroommeetpaal Eemshaven(SPE) worden gebruikt.

 

 

 

 

Cadzand

Als gevolg van verzanding van de meetlocatie Cadzand is niet langer mogelijk juiste data in te winnen. Bij het opvragen van deze locatie kunt u nog wel waterstanden ontvangen maar dit betreft dan een berekende waarde op basis van in dit geval noordelijk van Cadzand gelegen locaties.

Bekeken wordt of wij een tijdelijke vervangende meting kunnen realiseren in de buurt van het huidige meetpunt. Eventuele verplaatsing van de huidige meetpaal zal zeker een jaar in beslag nemen.