Onderhoud

Op deze pagina kunt u zien welke werkzaamheden gepland staan voor de komende weken/maanden betreffende meetapparatuur, objecten, infrastructuur en datacommunicatie.

 

Indien u vragen heeft omtrent deze werkzaamheden, kunt u contact opnemen met het MKO bij voorkeur via e-mail;

  • E-mail: ccmko@rws.nl

Belangrijke mededelingen

 

Onderhoudswerkzaamheden aan LMW op 21 augustus

 

In verband met de noodzakelijke beschikbaarheid van het Landelijk Meetnet Water (LMW) en een aantal security eisen zijn we verplicht om een aantal onderhoudswerkzaamheden op onze systemen uit te voeren.

Wij zijn daarvoor op 22 mei  van onze productieomgeving op het rekencentrum AM3 naar de LMW-uitwijkomgeving op AM2 overgeschakeld.

 

Na een periode van ongeveer 3 maanden, is het weer hoog tijd dat we terug switchen naar onze oude productie omgeving op AM3.

 

Hierdoor zal het LMW voor enkele uren niet beschikbaar zijn op 21 augustus aanstaande, waardoor er geen data van het LMW voor gebruikers benaderbaar is.

Van bepaalde gegevens kan het langer duren voordat de gegevens van voor de switch weer beschikbaar komen, terwijl de actuele gegevens al wel opgevraagd kunnen worden.

 

In het geval van een calamiteit of bijzondere weer omstandigheden op 21 augustus kan deze werkzaamheden verplaatst worden naar 28 augustus aanstaande.

 

De verwachte downtime is ongeveer 6 uur. De werkzaamheden starten om 09:00 uur en we hopen rond 15:00 uur deze werkzaamheden af te ronden.

 

Als er betreft bovenstaande nog vragen zijn, zijn we bereikbaar via e-mail:

functioneelbeheer-lmw@rws.nl.

 

Hopelijk heb ik jullie hierbij voldoende geïnformeerd.

 

 

Einde ondersteuning SIP SSLv3 en MFPS 3.0 per 8 augustus 2018

 

Op 8 augustus 2018 stopt de ondersteuning voor het gebruik van SIP SSLv3 voor gebruikers van het LMW. Vanaf die datum kan de data van het LMW alleen nog verkregen worden via SIP TLSv1.2, MFPS 3.5 en de diverse Rijkswaterstaat websites.

 

Maakt u nog gebruik van SIP SSLv3 en/of MFPS 3.3 én bent u in de afgelopen periode nog niet geïnformeerd over de migratie naar SIP TLSv1.2 en/of MFPS 3.5, neemt u dan contact op met uw vaste contactpersoon binnen Rijkswaterstaat of ccmko@rws.nl

 

Gebruikers van MFPS 3.3 op Rijkswaterstaatlocaties zijn inmiddels al geïnformeerd over de migratie naar MFPS 3.5 en zijn al voorbereid op deze wijziging.

 

 

 

Langdurig onderhoud meetpunten/objecten

 

              

LOCATIE

RMI-CODE

Parameter(s)

Start onderhoud

Eind onderhoud

Opmerkingen/voortgang

Lommel

LOMM

Q10

04-01-2018

Medio Augustus

Wegens oeverwerken ter hoogte van onze meetopstelling in Lommel diende de debietmeter tijdelijk ontmanteld te worden. Dit zal vermoedelijk een 7tal maanden duren.

Botlekbrug

BTLK

SSV10/TW10

07-10-2017

Onbekend

De Botlek brug wordt ontmanteld en de meetapparatuur gaat worden verplaatst naar de nieuwe brug. Het is onbekend wanneer de werkzaamheden zullen worden afgerond. Tot die tijd zal er geen data inwinning mogelijk zijn.

Negenoord  NEGO  H10  13-06-2018   Er is  ter plaatse vastgesteld dat de druksonde stuk is.

Momenteel wordt door de Vlaamse Waterweg een nieuwe meetbuis geconstrueerd en deze zal daar vermoedelijk eind augustus/begin september 2018 voorzien worden in de Maas. Daarin kunnen we de nieuwe druksonde dan bevestigen.

Tot die dag zijn we niet in staat het waterpeil te Negenoord te meten.

Ostende

 OST

 H10

 12-04-2018

 

Er is een probleem opgetreden met de getijpost in Oostende, door verzanding van de sensor.

Als gevolg hiervan hebben we de data van OST/VL1 geblokkeerd voor opvraging.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderhoudswerkzaamheden

 

 

KPN onderhoudswerkzaamheden datacom netwerk Noordzee platformen

Vooraankondiging voor een aantal onderhoudswerkzaamheden van KPN in het datacom netwerk van de Noordzee platformen. De uitvoering van deze werkzaamheden zijn verspreid over een aantal momenten in de komende periode. Hierbij wordt de netwerk connectie tussen alle Noordzee platformen en Landelijk meetnet water verbroken. Zodra de exact datum bekend is, wordt deze ook via het zelfde medium verspreid.

 

 

De eerste datum is al bekend. KPN wil aanstaande woensdag  11 juli eerste deel van hun werkzaamheden uitvoeren.

 

Geplande werkzaamheden TELE2

Datum uitvoering: 09-08-2018
Tijdstip uitvoering: 02:00 – 07:00 uur

Verwachte impact:Onderbreking: 0 uur 15 minuten

Locatie

LMW Meetstation Olst, 19, 8121 AB, OLSTStroomonderbreking LMW meetlocatie Gennep

Op 20 augustus zal de meetlocatie Gennep(Gennep straatkast en Gennep meetpaal) spanningsloos gezet worden.

Dit ivm werkzaamheden van netwerkbeheerder Enexis.

 

Deze onderbreking op 20 augustus zal plaats vinden tussen 08:00 tot 16:00.

 

 

Onderhoudswerkzaamheden aan LMW op 21 augustus

 

In verband met de noodzakelijke beschikbaarheid van het Landelijk Meetnet Water (LMW) en een aantal security eisen zijn we verplicht om een aantal onderhoudswerkzaamheden op onze systemen uit te voeren.

Wij zijn daarvoor op 22 mei  van onze productieomgeving op het rekencentrum AM3 naar de LMW-uitwijkomgeving op AM2 overgeschakeld.

 

Na een periode van ongeveer 3 maanden, is het weer hoog tijd dat we terug switchen naar onze oude productie omgeving op AM3.

 

Hierdoor zal het LMW voor enkele uren niet beschikbaar zijn op 21 augustus aanstaande, waardoor er geen data van het LMW voor gebruikers benaderbaar is.

Van bepaalde gegevens kan het langer duren voordat de gegevens van voor de switch weer beschikbaar komen, terwijl de actuele gegevens al wel opgevraagd kunnen worden.

 

In het geval van een calamiteit of bijzondere weer omstandigheden op 21 augustus kan deze werkzaamheden verplaatst worden naar 28 augustus aanstaande.

 

De verwachte downtime is ongeveer 6 uur. De werkzaamheden starten om 09:00 uur en we hopen rond 15:00 uur deze werkzaamheden af te ronden.

 

Als er betreft bovenstaande nog vragen zijn, zijn we bereikbaar via e-mail:

functioneelbeheer-lmw@rws.nl.

 

Hopelijk heb ik jullie hierbij voldoende geïnformeerd.

 

 

 

 

Landelijke Impact: NEE
Motivatie: Onderhoud Netwerk

Datum uitvoering: 05-09-2018
Tijdstip uitvoering: 00:00 – 07:00 uur

Verwachte impact: Onderbreking: 7 uur 00 minuten

Locatie
LMW Meetstation Naarden, 1, 1411 GD, NAARDEN