Nieuws

(05 september 2022)

 

Uitfaseren MFPS gaat door

Vorig jaar is aangekondigd dat 2021 het laatste jaar was dat het MFPS buiten Rijkswaterstaat beschikbaar was.

Als alternatief is de websites https://waterberichtgeving.rws.nl al enige tijd beschikbaar.

 

De webservice waarvan het MFPS gebruik maakte voor het ophalen van de actuele metingen en verwachtingen wordt deze maand afgesloten voor de niet meer geautoriseerde gebruikers. De MFPS software kan verwijderd worden middels de eerder geleverde installatie software.

 

Met vriendelijke groet,

 

Het Watermanagement Centrum van Rijkswaterstaat

(23-08-2022)

 

Op woensdag 24 augustus 2022, tussen 14 en 15 uur wordt er een aanpassing doorgevoerd in de certificaten voor de uitwisseling van data met LMW.

 

Gebruikers van MFPS kunnen in deze periode te maken krijgen met een foutmelding in de applicatie.  

Als onderstaande foutmelding verschijnt in het tracelog van MFPS (menu logging – tracelog) dan is dat het gevolg van een wijziging aan het PKI-overheidscertificaat.

 

--------------------------------

Foutmelding: 

Is1 Inwinnen gegevens via Internet (SSL) server sip-lmw.rws.nl:443...@
Is1 Fout: Het X509 certificaat (root.pem) is onjuist of verlopen!@
#1- Is1 Verbinding maken mislukt: LMW@ 

--------------------------------

 

Hier leest u wat u kunt doen om dit te verhelpen.

Download hier een nieuw root.pem 

 

(rechtermuisknop, koppeling opslaan als, C:\Program Files (x86)\MFPS\root.pem ).

 

Dit bestand dient de gelijknamige file te vervangen die u na een standaard installatie van MFPS normaliter op de volgende locatie aantreft:

C:\Program Files (x86)\MFPS\root.pem

 

Herstart zonodig MFPS na het vervangen van het bestand. De applicatie zal nu weer data kunnen inwinnen uit het LMW.

 

Uitfaseren MFPS, update

 

(29 november 2021)

 

 

Eind juni 2021 is er een bericht gestuurd naar de bij ons bekende gebruikers van het Multifunctioneel Presentatie Station (MFPS) over de uitfasering van dit systeem. Daarnaast is er ook een bericht geplaatst op waterberichtgeving.rws.nl. MFPS is een Windowsapplicatie voor de presentatie van operationele hydrologische en meteorologische gegevens uit meetnetten van Rijkswaterstaat en het KNMI. Met MFPS kunnen de gegevens ook worden bewerkt en ook kunnen gebruikers op de door hen ingestelde waardes worden gealarmeerd.

 

Zoals aangegeven in dit bericht wordt MFPS aan het einde van dit jaar uitgefaseerd. Dit heeft als gevolg dat Rijkswaterstaat vanaf dat moment geen ondersteuning meer biedt aan gebruikers van MFPS. Ook kan Rijkswaterstaat geen garantie meer geven op een goede werking van het systeem. MFPS is namelijk verouderd, en er is een alternatief beschikbaar voor de meeste functies die het systeem kent: waterberichtgeving.rws.nl. Op deze website zijn metingen en verwachtingen van onder meer waterstanden, afvoeren, golfhoogtes en stromingen te vinden. Ook kunt u hier regionale informatie en berichtgeving met betrekking tot droogte, waterveiligheid en waterkwaliteit vinden.

 

De website waterberichtgeving.rws.nl biedt op dit moment nog niet alle functionaliteiten van MFPS, zoals de alarmerings- en bewerkingsfunctie. De website waterberichtgeving.rws.nl wordt op dit moment vernieuwd. Het is de bedoeling om in de toekomst een alarmeringsfunctie toe te voegen, maar deze zal niet in de eerste versie van de vernieuwde website beschikbaar zijn.

 

Wanneer het ontbreken van de alarmerings- en bewerkingsfunctie problemen geeft, kunt u contact opnemen met het Watermanagementcentrum Nederland via het e-mailadres Watermanagementcentrum@rws.nl. Wij zoeken dan samen met u naar een passende oplossing.

 

 

 

Uitfaseren MFPS

 

(24 juni 2021)

 

Het Multifunctioneel Presentatie Station (MFPS) is een Windowsapplicatie voor de presentatie van operationele hydrologische en meteorologische gegevens uit meetnetten van Rijkswaterstaat en het KNMI. Met MFPS kunnen de gegevens ook worden bewerkt en ook kunnen gebruikers op de door hen ingestelde waardes worden gealarmeerd.

 

Zoals eerder al is aangegeven in het gebruikersonderzoek van 2019 en op de website van waterberichtgeving.rws.nl wordt MFPS aan het einde van dit jaar uitgefaseerd. MFPS is inmiddels verouderd, en er is een alternatief beschikbaar voor de meeste functies die het systeem kent: waterberichtgeving.rws.nl. Op deze website zijn metingen en verwachtingen van onder meer waterstanden, afvoeren, golfhoogtes en stromingen te vinden. Ook kunt u hier regionale informatie en berichtgeving met betrekking tot droogte, waterveiligheid en waterkwaliteit vinden.

 

De website waterberichtgeving.rws.nl biedt op dit moment nog niet alle functionaliteiten van MFPS, zoals de alarmerings- en bewerkingsfunctie. De website waterberichtgeving.rws.nl wordt op dit moment vernieuwd. Het is de bedoeling om in de toekomst een alarmeringsfunctie toe te voegen, maar deze zal niet in de eerste versie van de vernieuwde website beschikbaar zijn.

 

Wanneer het ontbreken van de alarmerings- en bewerkingsfunctie problemen geeft, kunt u contact opnemen met het Watermanagementcentrum Nederland via het e-mailadres watermanagementcentrum@rws.nl. Wij zoeken dan samen met u naar een passende oplossing.

 

 

Oplossing voor certificaatfout MFPS

(30-09-2020)

 

Gebruikers van MFPS kunnen in deze periode te maken krijgen met een foutmelding in de applicatie.  

Als onderstaande foutmelding verschijnt in het tracelog van MFPS (menu logging – tracelog) dan is dat het gevolg van een wijziging aan het PKI-overheidscertificaat.

 

--------------------------------

Foutmelding: 

Is1 Inwinnen gegevens via Internet (SSL) server sip-lmw.rws.nl:443...@
Is1 Fout: Het X509 certificaat (root.pem) is onjuist of verlopen!@
#1- Is1 Verbinding maken mislukt: LMW@
 

--------------------------------

 

Hier leest u wat u kunt doen om dit te verhelpen.

Download dit zipbestand en pak deze uit. De file root.pem dient de gelijknamige file te vervangen die u na een standaard installatie van MFPS op de volgende locatie aantreft:

C:\Program Files (x86)\MFPS\root.pem

 

Herstart zonodig MFPS na het vervangen van het bestand. De applicatie zal nu weer data kunnen inwinnen uit het LMW.

 


 

ENQUÊTE gebruik MFPS
(13-06-2019)

 

In de zomer van 2019 worden de bij ons bekende MFPS gebruikers aangeschreven met een enquête over diverse MFPS functionaliteiten met de vraag of en hoe deze gebruikt worden. Binnen afzienbare termijn willen we namelijk MFPS gaan uitfaseren en de overgang voor gebruikers binnen en buiten Rijkswaterstaat zo goed mogelijk faciliteren. Bij deze enquête hoort een overzicht van huidige alternatieven, gerangschikt per functionaliteit. Dit overzicht is hieronder beschikbaar gesteld.

 

Zijn er nog vragen over dit document of over de geplande enquête, dan kunt u die stellen aan ons loket: loket-fb-vwm@rws.nl

Versie MFPS 3.3 en lager per heden niet meer ondersteund

(08-08-2018)

 

Per heden is alleen versie 3.5 of hoger geschikt voor het inwinnen van gegevens van LMW.

Ervaart u problemen met het inwinnen van gegevens, neemt u dan contact op met ccmko@rws.nl.

 

Wat doet de applicatie?

Met het Multifunctioneel Presentatiestation kunt u actuele en voorspelde gegevens uit het meetnet van Rijkswaterstaat automatisch inwinnen, verwerken in berekeningen en in tabelvorm of grafisch presenteren. MFPS kan gebruikers alarmeren wanneer kritische waarden worden overschreden.

 

Voor wie is de applicatie bedoeld?

  • Waterbeheerders: waterschappen en Rijkswaterstaat
  • Professionals die de waterbeheerders en de veiligheidsregio’s ondersteunen, zoals het KNMI, ingenieursbureaus en de professionals in spe.

 

Laatste nieuws

  • Op 9 augustus 2017 is MFPS 3.5 beschikbaar voor externe gebruikers. Geregistreerde MFPS gebruikers hebben hier een mail over ontvangen.
  • Vanaf 31 juli 2017 is MFPS 3.5 voor Rijkswaterstaat beschikbaar.

 

Contact

Behoort u tot de doelgroep en heeft u een functionele vraag?

Mail to loket-fb-vwm@rws.nl.

 

Heeft u een inhoudellijke vraag?

Mail to ccmko@rws.nl.

 

Links

 

Systeemvereisten

MFPS is een Windows applicatie. Voor het inwinnen van gegevens heeft MFPS een internetverbinding nodig.

 

OS: Windows 7 (64 bit en 32 bit)

RAM en CPU: Conform de aanbevolen configuratie van de gebruikte Windows versie

Resolutie: 1024 x 768 of meer

Diskruimte Tenminste 60 MB

Voor andere Windows versies (8 en 10) zijn quicktests uitgevoerd. Hierop draait MFPS 3.5 ook.

 

Download

Quick Reference MFPS

Gebruikershandleiding MFPS

 


 

Nieuwe versie MFPS nu beschikbaar
(27-7-2017)

Vanaf heden is de nieuwe MFPS versie 3.5 beschikbaar. In dit nieuwsitem lees je meer informatie. Alleen geregistreerde MFPS gebruikers kunnen de applicatie downloaden. Geregisteerde MFPS gebruikers ontvangen hierover begin augustus een e-mail.

 

Wat is er gewijzigd?

  • MFPS 3.5 wint in op een nieuwe SIP server die speciaal is ingericht voor externe gebruikers. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een overheidscertificaat.
  • De ontwikkelomgeving is geheel vernieuwd. Hierdoor kunnen we betere ondersteuning geven.
  • Het databaseformaat is nu MS-Access2010.
  • Inbellen via een modem is niet meer mogelijk.

Moet ik overstappen naar MFPS 3.5?

Ja, de ondersteuning voor lagere versies is per augustus 2018 komen te vervallen.

 

Nieuw gegevensaanbod LMW

Begin 2018 wordt een volledig nieuwe update pagina beschikbaar gesteld met nieuwe locatie/parameter combinaties.

 

Ontwikkeling MFPS 3.6

Voor 2018 worden een beperkt aantal wensen ingebouwd. Deze versie zal medio 2018 beschikbaar komen. We denken bijvoorbeeld aan een nieuwe centrale update mogelijkheid van beschikbare locatie/parameter combinaties.

 

Ondersteuning

RWS biedt beperkte ondersteuning voor MFPS en geeft geen garanties.

 

Kan MFPS 3.3 inwinnen op de nieuwe SIP server?

Nee, dat is vanwege de nieuwe certificaten niet mogelijk.

 

Ik gebruik MFPS nog niet, kan ik MFPS 3.5 aanvragen?

Nee, als service voor bestaande MFPS 3.3 gebruikers is een MFPS 3.5 ontwikkeld. RWS biedt voor nieuwe gebruikers verschillende mogelijkheden om meetgegevens over de rijkswateren op te vragen. De verschillende mogelijkheden zijn:

 

https://waterinfo.rws.nl

In Waterinfo vindt u actuele, verwachte én historische meetgegevens over de rijkswateren.

 

https://waterberichtgeving.rws.nl

De website van Rijkswaterstaat over water- en scheep-vaartberichtgeving voor professionalsDeze website biedt specialistische informatie over waterdata, metingen en verwachtingen, tijdens normale en bijzondere omstandigheden.

 

https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/open-data/index.aspx

RWS stelt data als open data beschikbaar volgens het principe ‘open, tenzij’. Dit houdt in dat alle data vrij toegankelijk zijn, tenzij dit wettelijk niet is toegestaan. Bijvoorbeeld omdat de informatie privacygevoelig is. Dit betekent dat iedereen vrij is om data van Rijkswaterstaat in te zien en te hergebruiken zonder verplichte bronvermelding. . Actuele en voorspelde waterstanden, watergerelateerde metingen en voorspellingen publiceert RWS o.a. via webservices, geoservices en in diverse andere formaten.

 

Nieuwe versie MFPS (06-2017)

Binnenkort komt MFPS 3.5 beschikbaar. In eerste instantie zal deze versie binnen Rijkswaterstaat worden uitgerold. Externe MFPS gebruikers worden op een later moment geïnformeerd.

 

OP 22 juni 2017 hebben de gebruikers binnen Rijkswaterstaat een informatiemail ontvangen over de komende release.

 

Attentie

Gebruikers die MFPS (3.3) maar beperkt gebruiken, moeten voorafgaand aan de release controleren of  MFPS 3.3 nog werkt en juist inwint. Het is van groot belang dat er in ieder geval vóór de daadwerkelijke conversie één keer succesvol is ingewonnen, zodat het gegevensaanbod up-to-date is.

 

Nadere informatie omtrent de release wordt gepubliceerd op deze pagina.