MFPS

Het Multifunctioneel Presentatie Station (MFPS) is een Windowsapplicatie voor de presentatie van operationele hydrologische en meteorologische gegevens uit meetnetten van Rijkswaterstaat en het KNMI. Met het MFPS kunnen de gegevens ook worden bewerkt en kan er op worden gealarmeerd:

 

Kenmerken

 • Inwinning en presentatie van meetgegevens, verwachtingen, tekstberichten en grafische beelden.
 • Grafische presentatie van gegevens o.a. in een tijdvenster van maximaal 30 dagen over een periode van max. 90 dagen.
 • Automatische inwinning met in te stellen interval.
 • Automatische alarmering bij overschrijding van grenswaarden en bij uitval
 • Bewerkingsmogelijkheden van gegevens.
 • Import- en exportfuncties.

Belangrijkste parameters

 • Waterstanden
 • Golfgegevens
 • Afvoer- en stroomsnelheidgegevens
 • Temperatuur- en zoutgegevens
 • Windgegevens

Technische informatie

 

Voor de goede werking van MFPS zijn benodigd:

 

MFPS-programmatuur (versie 3.5)

PC, aanbevolen:

Windows 7 (32 bits)

1 GHz processor (32 bits);

1 GB intern geheugen (32 bits)

Een vaste schijf met minimaal 16 GB vrije ruimte (32 bits);

Aansluiting op IenM netwerk of via het internet;

Toegang tot het LMW.