Informatie zeeuwse locaties

Deze pagina zal per heden niet meer worden ondersteund.

Actuele informatie LMW (LMW info)

Sinds enige tijd is via de website van de waterberichtgeving RWS de
actuele status van het Landelijk Meetnet Water te volgen.

Deze website valt onder de verantwoordelijkheid van het VWM.

De url voor deze website is:

        https://waterberichtgeving.rws.nl  


Voor storingen en/of vragen kunt u contact opnemen met MKO:
Telefoon: 040 - 280 78 90 / optie 2
E-mail: ccmko@rws.nl