Meetnetberichten

De Hydro- Meteo- centra geven aanvullende informatie betreffende storingen binnen hun regio. Het Landelijk Meetnet Water geeft een algemeen overzicht betreffende informatie LMW. De desbetreffende pagina's worden beschikbaar gesteld in het MFPS.

 

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen, kunt u terecht bij het MKO via e-mail ccmko@rws.nl

 

_________________________________________________________________________

 

CHANGE FREEZE 2017 / 2018

Watermanagement heeft een freeze periode van vrijdag 22 december 2017 tot dinsdag 2 januari 2018.