Inwinlocaties en parameters

 Belangrijke mededelingen

_________________________________________________________________________

 Meetpaal Harderwijk is uit beheer genomen en de data wordt sinds 10-12-2019 niet meer uitgegeven.

 

Van de meetlocaties Prosperpolder( PROS en kallo( KALO) wordt de inwinning van de H1 en H10 binnenkort uitgezet en wordt de datalevering door onze belgische collegea aangeleverd middels xH10.