Gepland onderhoud

Belangrijke mededeling

Op deze pagina kunt u zien welke werkzaamheden gepland staan voor de komende weken/maanden betreffende meetapparatuur, objecten, infrastructuur en datacommunicatie.

 

Indien u vragen heeft omtrent deze werkzaamheden, kunt u contact opnemen met het MKO bij voorkeur via e-mail;

 • E-mail: ccmko@rws.nl

 

Gepland onderhoud/werkzaamheden 

 

Locatie RMI-code Parameter(s) Begin Eind Opmerkingen/voortgang
       - -  
Texel TEXE alle - - Het is nog onduidelijk wanneer meetpaal Texel terugkomt. Tot die tijd worden de meetwaarden bijgegist met behulp van omliggende meetlokaties.
Delden sluishefdeur DELHB HH - - Groot onderhoud geplanned bij lokatie Delden sluis. Meetpunt word ontmanteld. Nog geen vooruitzicht wanneer meetlokatie weer terug komt.

 

 


 

CIV Onderhoudsweekend 2 en 3 juni

Op zaterdag 2 juni en zondag 3 juni vind een algehele onderhoudsweekend plaats van het CIV. Hierbij kan het voorkomen dat de beschikbaarheid van het LMW geraakt kan worden.

 


 

 Change Freeze 8 mei 

Vanaf 8 mei is er een algehele change freeze op LMW produktie afgekondigd. Dit in verband met de aankomende uitwijk switch op 22 en 23 mei, willen we zo weinig mogelijk wijzigingen in het systeem hebben.

 


 

Melding geplande werkzaamheden CHG618 LCM migratie sluiscomplex Heel

 

In het kader van het programma "LCM als dienst" worden switches op locatie die EOL zijn vervangen.

 

Locatie(s):

NAT Locatie 085 - RWS LB Sluiscomplex Heel, met hieraan gekoppelde sublocaties in Linne en Roermond.

 

Datum uitvoering:
3 mei 2018
Tijdstip start uitvoering:
Wordt op de dag afgestemd met de klant.
Klant geeft aan dat er gestart kan worden als de locaties Heel, Linne en Roermond vrij zijn van scheepsvaart.

 

Onderstaande VPN's worden korte tijd onderbroken:
HVWN:AIS-DATA
HVWN:BOA-DLB-AUDIO
HVWN:BOA-DLB-DATA
HVWN:BOA-DLB-VIDEO
IVS90:IVS90
LMW:INWIN


Uitschakelen voeding van LMW installaties locatie Delden en Hengelo.

 

De firma Istimewa meldt dat zij de 230V voeding van alle LMW installaties/meetpunten gaan afhalen op de locaties Sluis Delden en Sluis Hengelo, dit ivm de renovatie werkzaamheden aan de sluizen aldaar.

De uitval zal vermoedelijk in week 14 gaan plaats vinden, herstel waarschijnlijk in week 19.

Hierdoor zal dus alle data van waterstand- en temperatuursensoren komen te vervallen in bovenstaande periode.

 

Onderstaand de verschillende metingen/opstellingen, naast deze zal ook de RAM mobile op Delden boven-meetpaal en Hengelo boven-meetpaal uitvallen.


 

 

Terugplaatsing meetpalen regio Ijsselmeer / Markermeer

Onderstaande meetpalen zijn teruggeplaatst en in bedrijf.

 • FL02 – Rotterdamse hoek – meetpaal      
 • FL16 - Kornwerderzand - meetpaal
 • FL17 – Den Oever -meetpaal
 • FL42 -  Markeer midden – meetpaal
 • FL47 – IJsselmeer midden -meetpaal
 • FL09 – Vrouwe zand – meetpaal 

 

Onderstaande meetpalen zijn nog niet in bedrijf

       

 • FL48 – Oude Zeug kust - meetpaal        Wordt medio Juli teruggeplaatst.
 • FL49 – Oude Zeug haven - meetpaal     Wordt medio Juli teruggeplaatst.

 


 


 

BOTLEKBRUG

Botlek brug word ontmanteld en verplaatst naar een nieuwe brug. Het is nog onbekend wanneer de werkzaamheden zullen worden afgerond. Tot die tijd hebben van dit meetpunt geen meetdata.

 


 

Lommel (LOMM)

Wegens oeverwerken ter hoogte van meetopstelling in Lommel diende de debietmeter tijdelijk ontmanteld te worden. Dit zal vermoedelijk een 7tal maand duren.

 


 

Vervallen Astro locaties

De astrologische data van de volgende locaties zijn komen te vervallen en kunnen niet meet opgevraagd worden:

A121.H10A

BELF.H10A

BG02.H10A

BKN1.H10A

DINT.H10A

HARQ.H10A

MPN.H10A

ROBI.H10A

ROBU.H10A

ZN.H10A

 


 

Nijmegen Haven

Inwin lokatie Nijmegen Haven is vernield door een aanrijding. Meetkast moet spanningsloos gemaakt worden om te worden gerepareerd. Hersteltijd is nog onbepaald. Uitval van waterhoogte meetdata kan worden verwacht.

 


 

HERCONFIGURATIE BELGISCHE MEETPUNTEN NABIJ ANTWERPEN

De Vlaamse overheid, in samenspraak met RWS (WVL en CIV) heeft besloten de inwinning van de locaties in de Westerschelde nabij Antwerpen in eigen hand te nemen.

De gegevens komen via de postbus van het LMW binnen en worden niet meer door het LMW zelf ingewonnen. Daarom is het noodzakelijk dat binnen LMW deze locaties opnieuw geconfigureerd worden.

 

Na ombouw zal de volgende data beschikbaar zijn voor de locaties Antwerpen (ANTW), Kallo (KALO), Liefkenshoek(LIEF) en Prosperpolder(PROS):

 • xH10 (10 minuut gemiddelde waterstand van externe partij t.o.v. NAP)
 • xH10R (10 minuut gemiddelde waterstand van externe partij t.o.v. TAW)
 • tijdelijk H10 (kopie van xH10)

 

De volgende parameters zullen niet langer beschikbaar zijn: H1, H1RC, H10RC, HG1, HG10, L10.

De windparameters van PROS zullen ook alle komen te vervallen: WC10, WC10MXS3, WR1, WR10, WR10STD, WS1, WS10, WS10MX10, WS10MXS3, WS10STD.

 

De tijdelijke uitgifte van H10 is bedoeld om klanten van LMW de tijd te geven om aanpassingen door te voeren in welke data zij bij het LMW opvragen. Uitgifte van H10 zal in mei worden stopgezet.