Gepland onderhoud

Belangrijke mededeling

Op deze pagina kunt u zien welke werkzaamheden gepland staan voor de komende weken/maanden betreffende meetapparatuur, objecten, infrastructuur en datacommunicatie.

 

Indien u vragen heeft omtrent deze werkzaamheden, kunt u contact opnemen met het MKO bij voorkeur via e-mail;

  • E-mail: ccmko@rws.nl

 

Gepland onderhoud/werkzaamheden 

 

Locatie RMI-code Parameter(s) Begin Eind Opmerkingen/voortgang
A122 meetboei  A122 alle  - - In verband met seismologisch onderzoek is meetboei A122 uit het water gehaald. Betekent dus dat meetdata van deze meetboei niet meer in het LMW doorkomen.
Texel TEXE alle     Het is nog onduidelijk wanneer meetpaal Texel terugkomt. Tot die tijd komen de meetwaarden niet door.

 


 

BLAG Blaarthem Gender

Op zaterdag 3 maart wordt in onze computerruimte de UPS (noodstroomaccu) vervangen. Dit betekent dat TMX van 7:00 – 14:30 uur uit de lucht is. Jullie zullen dus tijdelijk geen data ontvangen van 021106 BLAG (Blaarthem Gender).

 

 


 

KPN NETWERK CHANGE

6 februari tussen 02:00-6:30 zullen de onderstaande lokaties max half uurtje uit liggen in verband met netwerk wijziging van KPN.

 

- 1166-LMW Meetstation Drieborg, Nieuw Statenzijl 17, 9688 TN DRIEBORG Inwinstation Nieuw Statenzijl
- 1161-LMW Meetstation Dalfsen, Koepelallee 2, 7722 KT DALFSEN Inwinstaion Vechterweerd bendenn
- 1030-LMW KP14 Lauwersoog, Haven 9, 9976 VN LAUWERSOOG Meetstation Lauwersoog
- 1037-LMW MP05 Noordpolderzijl, Zijlweg 4, 9988 TD USQUERT Inwinstation Noordpolderzijl
- 1038-LMW MP06 Ferwert, Zeedijk 13, 9172 AP FERWERT Inwinstation Noordpolderzijl
- 1154-LMW Meetstation Elburg, Flevoweg 3, 8081 PA ELBURG Meetstation Elburgerbrug
- 1031-LMW KP15 Eemshaven, Eemshornweg 12, 9979 XK EEMSHAVEN Meetstation Eemshaven

 


 

BOTLEKBRUG

Botlek brug word ontmanteld en verplaatst naar een nieuwe brug. Het is nog onbekend wanneer de werkzaamheden zullen worden afgerond. Tot die tijd hebben van dit meetpunt geen meetdata.

 


 

Lommel (LOMM)

Wegens oeverwerken ter hoogte van meetopstelling in Lommel diende de debietmeter tijdelijk ontmanteld te worden. Dit zal vermoedelijk een 7tal maand duren.

 


 

Vervallen Astro locaties

De astrologische data van de volgende locaties zijn komen te vervallen en kunnen niet meet opgevraagd worden:

A121.H10A

BELF.H10A

BG02.H10A

BKN1.H10A

DINT.H10A

HARQ.H10A

MPN.H10A

ROBI.H10A

ROBU.H10A

ZN.H10A

 


 

Nijmegen Haven

Inwin lokatie Nijmegen Haven is vernield door een aanrijding. Meetkast moet spanningsloos gemaakt worden om te worden gerepareerd. Hersteltijd is nog onbepaald. Uitval van waterhoogte meetdata kan worden verwacht.

 


 

HERCONFIGURATIE BELGISCHE MEETPUNTEN NABIJ ANTWERPEN

De Vlaamse overheid, in samenspraak met RWS (WVL en CIV) heeft besloten de inwinning van de locaties in de Westerschelde nabij Antwerpen in eigen hand te nemen.

De gegevens komen via de postbus van het LMW binnen en worden niet meer door het LMW zelf ingewonnen. Daarom is het noodzakelijk dat binnen LMW deze locaties opnieuw geconfigureerd worden.

 

Na ombouw zal de volgende data beschikbaar zijn voor de locaties Antwerpen (ANTW), Kallo (KALO), Liefkenshoek(LIEF) en Prosperpolder(PROS):

  • xH10 (10 minuut gemiddelde waterstand van externe partij t.o.v. NAP)
  • xH10R (10 minuut gemiddelde waterstand van externe partij t.o.v. TAW)
  • tijdelijk H10 (kopie van xH10)

 

De volgende parameters zullen niet langer beschikbaar zijn: H1, H1RC, H10RC, HG1, HG10, L10.

De windparameters van PROS zullen ook alle komen te vervallen: WC10, WC10MXS3, WR1, WR10, WR10STD, WS1, WS10, WS10MX10, WS10MXS3, WS10STD.

 

De tijdelijke uitgifte van H10 is bedoeld om klanten van LMW de tijd te geven om aanpassingen door te voeren in welke data zij bij het LMW opvragen. Uitgifte van H10 zal in mei worden stopgezet.