Informatiepagina Landelijk Meetnet Water

Landelijk Meetnet Water 

Het Landelijk Meetnet Water (LMW) verricht verschillende soorten metingen in Nederland en op de Noordzee: waterstand, afvoer en stroming, golven, watertemperatuur en diverse meteorologische gegevens. Daarnaast verspreidt het LMW het verloop van de waterstanden en het astronomisch getij voor veel stations in de Nederlandse getijde wateren.

Rijkswaterstaat wint de informatie in met standaard meetapparatuur die is opgesteld op ruim 450 meetlocaties. De gegevens worden opgeslagen in een centraal bestand dat geraadpleegd kan worden door derden. Het LMW levert de metingen doorlopend aan burgers, het bedrijfsleven, overheidsdiensten en de scheepvaartsector.

 

Missie Kritieke Ondersteuning (MKO)

De afdeling Missie Kritieke Ondersteuning van Rijkswaterstaat, kortweg MKO genoemd, is de ingang voor storingen en of vragen betreffende het LMW. Hier komen alle verzoeken, storingen en vragen binnen die betrekking hebben op zowel de data als de distributie en verwerking van deze data. Deze verzoeken, storingen en vragen worden geregistreerd, om vervolgens naar de juiste oplosgroep te worden doorgezet. Na afhandeling of oplossing wordt de zogenaamde "call" afgesloten. De melder van deze "call" wordt hiervan op de hoogte gesteld. 

 

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over het LMW?

 

Vragen over en/of melden van storingen

E-mail: ccmko@rws.nl

 

Functionele vragen

E-mail: Functioneelbeheer-lmw@rws.nl

 

Vragen m.b.t. omgevingsmanagement van het LMW

E-mail: Omgevingsmanagement-lmw@rws.nl

 

Inhoudelijke vragen

E-mail: wmcn-waterkamer@rws.nl

Telefoon: 0320 -298 888

 

Aanvragen datasets

E-mail: servicedesk-data@rws.nl

Telefoon: 088 - 7973999