Water en weer

Belangrijk bericht: 

In de zomer van 2023 wordt deze website vervangen door een nieuwe variant. De nieuwe website is al voor een deel live en te bereiken op https://waterberichtgeving.rws.nl/owb/home

 

Meer informatie 

Rijkswaterstaat heeft het afgelopen jaar hard gewerkt om de online waterberichtgeving te verbeteren. We informeren onze gebruikers graag snel en zo compleet mogelijk over onder andere de waterstanden, mogelijke stormvloeden of een langere periode van droogte. Om alle waterinfo zo overzichtelijk mogelijk aan te bieden, hebben we een nieuwe en gebruikersvriendelijke website opgezet. De komende periode zal de huidige website stapje voor stapje worden vervangen door de nieuwe.

Dat doen we door steeds onderdelen van de huidige pagina’s over te zetten. Zo ontstaat er in de loop van 2023 een compleet nieuwe en handige waterwebsite waar alle informatie op een overzichtelijke manier te vinden is. De nieuwe omgeving is op dit moment al te bekijken. Nieuwsgierig geworden? Ga dan naar de nieuwe website van waterberichtgeving.

 

Planning overzetten nieuwe site

In het eerste kwartaal van 2023 is de homepage aan de beurt, deze wordt dan doorgezet naar de nieuwe omgeving. De onderdelen op de oude omgeving die al overgezet zijn, worden in dezelfde periode onzichtbaar gemaakt. 

Voor een aantal specifieke pagina’s in de huidige, oude omgeving moeten we wat meer werk uitvoeren voordat ze over kunnen. Tot de nieuwe omgeving klaar is om ook deze pagina’s goed te tonen, blijven ze beschikbaar op de oude omgeving en zorgen we dat deze via een link te bekijken blijven.

 

Vragen?

Gebruikers zullen de komende tijd steeds wat veranderingen zien op de waterwebsite van Rijkswaterstaat. Hoe lang de uitfaseringsperiode van de oude periode precies gaat duren is nog niet bekend. De onderdelen met een duidelijke gebruikersgroep, veel bezoekers en/of unieke datapresentaties blijft gedurende de omzetting altijd beschikbaar. Vragen, op- of aanmerkingen? Gebruik het contactformulier op deze website. 

 


 

Hydro Meteo Centrum

Het Hydro Meteo Centrum (HMC) maakt in volcontinudienst vanuit de vestigingen Middelburg of Rijswijk standaard vier maal per etmaal op basis van de weersmodellen van het KNMI, verwachtingen van o.a. waterstanden, golven en stroomsnelheid.

In geval van storm en/of calamiteiten kan zelfs om de drie uur een bijstelling plaats vinden.

 

Stormvloeden langs de kust

Bij stormachtig weer, wanneer de gestelde waarschuwings- en alarmpeilen dreigen te worden overschreden,  is er een nauwe samenwerking tussen HMC, KNMI en WMCN-Kust en eventueel Beneden Rivieren, om te komen tot een eenduidige eindverwachting. Tijdens deze omstandigheden is mogelijk de bewaking van waterkeringen en dijken nodig.

Lees meer.

 

Hoogwater op de rivieren

Hoogwater op de rivieren ontstaat vooral na lange perioden met veel neerslag (regen, maar ook sneeuw). In de zomer kan de bodem nog veel water opnemen. Ook verdampt er dan meer water door de hogere temperaturen en via de opname van water door begroeiing.

In de winterperiode is er een grotere kans op neerslag en de lagere temperatuur en eventueel smeltende sneeuw, bevroren ondergrond versterken de kans op hoogwater.

Lees meer.

 

Hoogwater langs het IJsselmeergebied

Het IJsselmeer en Markermeer hebben in overleg vastgestelde waterstanden (streefpeilen) voor de winterperiode en een 20 cm hoger streefpeil voor de zomerperiode. Door regen, water uitgemalen door de omliggende waterschappen en afwaterende rivieren zoals  IJssel, Vecht en Eem loopt de waterstand in de beide meren op. Door te spuien naar zee bij de afsluitdijk en bij IJmuiden kunnen de peilen zoveel als mogelijk is op streefpeil worden gehouden. Bij een harde wind uit een ongunstige richting (vanuit noordwest tot noordoost) ontstaat een scheefstand en kan er niet gespuid worden en lopen de meerpeilen op.

Lees meer.