Water en weer

Hydro Meteo Centrum

Het Hydro Meteo Centrum (HMC) maakt in volcontinudienst vanuit de vestigingen Middelburg of Rijswijk standaard vier maal per etmaal op basis van de weersmodellen van het KNMI, verwachtingen van o.a. waterstanden, golven en stroomsnelheid.

In geval van storm en/of calamiteiten kan zelfs om de drie uur een bijstelling plaats vinden.

 

Stormvloeden langs de kust

Bij stormachtig weer, wanneer de gestelde waarschuwings- en alarmpeilen dreigen te worden overschreden,  is er een nauwe samenwerking tussen HMC, KNMI en WMCN-Kust en eventueel Beneden Rivieren, om te komen tot een eenduidige eindverwachting. Tijdens deze omstandigheden is mogelijk de bewaking van waterkeringen en dijken nodig.

Lees meer.

 

Hoogwater op de rivieren

Hoogwater op de rivieren ontstaat vooral na lange perioden met veel neerslag (regen, maar ook sneeuw). In de zomer kan de bodem nog veel water opnemen. Ook verdampt er dan meer water door de hogere temperaturen en via de opname van water door begroeiing.

In de winterperiode is er een grotere kans op neerslag en de lagere temperatuur en eventueel smeltende sneeuw, bevroren ondergrond versterken de kans op hoogwater.

Lees meer.

 

Hoogwater langs het IJsselmeergebied

Het IJsselmeer en Markermeer hebben in overleg vastgestelde waterstanden (streefpeilen) voor de winterperiode en een 20 cm hoger streefpeil voor de zomerperiode. Door regen, water uitgemalen door de omliggende waterschappen en afwaterende rivieren zoals  IJssel, Vecht en Eem loopt de waterstand in de beide meren op. Door te spuien naar zee bij de afsluitdijk en bij IJmuiden kunnen de peilen zoveel als mogelijk is op streefpeil worden gehouden. Bij een harde wind uit een ongunstige richting (vanuit noordwest tot noordoost) ontstaat een scheefstand en kan er niet gespuid worden en lopen de meerpeilen op.

Lees meer.