Waterkamer WMCN

Actuele Waterstands Verwachtingen Waterkamer

https://www.rijkswaterstaat.nl/wmcn   

 

De twee Hydro Meteo Centra vormen samen met de hieronder genoemde Berichtencentra van Rijkswaterstaat het Watermanagementcentrum Nederland.
In het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) werken alle diensten van Rijkswaterstaat samen de regionale centra samen met het landelijke berichtencentrum. Door centrale kwaliteitsbewaking en uniforme afstemming wordt de waterberichtgeving eenduidig op inhoud en uitstraling. Dit maakt RWS herkenbaar als efficiënte en publieksgerichte netwerkpartner voor de afnemers van onze waterberichtgeving, zoals waterschappen en provincies. In het WMCN zijn alle producten en diensten rond water gebundeld. Door deze bundeling levert het WMCN een belangrijke bijdrage aan een optimaal beheer van de wateren in Nederland. Bij extreme situaties zoals watertekorten, waterverontreiniging en overstromingsdreiging informeert en adviseert het Watermanagementcentrum de landelijke en regionale waterbeheerders over de verwachte toestand van het water. Het WMCN helpt hen zo de waterproblemen het hoofd te bieden.

 

De Waterkamer van het Watermanagementcentrum verzorgt,  in samenwerking met de waterbeheerders, het KNMI en de regionale berichtencentra van Rijkswaterstaat, de dagelijkse berichtgeving voor gebruikers van de Nederlandse wateren. Actuele informatie over de beschikbaarheid van de vaarweg zoals wijzigingen in bedieningstijden van bruggen en sluizen, stremmingen en werkzaamheden is te vinden op www.vaarweginformatie.nl   .

  

Waterkamer

https://www.rijkswaterstaat.nl/over-ons/onze-organisatie/organisatiestructuur/verkeer-en-watermanagement/watermanagementcentrum-nederland/watermanagementcentrum-nederland/waterberichtgeving.aspx

 

Nederland is afhankelijk van water. We hebben water nodig om te leven, te werken en te recreëren. Waterberichtgeving is daarom van groot belang. De Waterkamer is verantwoordelijk voor betrouwbare en bruikbare landelijke berichtgeving over waterkwantiteit en -kwaliteit.

 

Scheepvaart, landbouw, visserij, industrie, recreatie en drinkwatervoorziening, sectoren die niet zonder water kunnen. Tijdige, eenduidige en betrouwbare waterinformatie is dan ook belangrijk. Sinds 2010 ondersteunt de Waterkamer van het Watermanagementcentrum Nederland gebruikers en beheerders van het watersysteem met waterberichtgeving onder normale en bijzondere omstandigheden.

 

De Waterkamer verzorgt, in samerwerking met de waterbeheerders, het KNMI en de regionale berichtencentra van Rijkswaterstaat, de volgende soorten berichtgeving:

  • Waterstanden
  • Scheepvaartberichten in opdracht van ScheepVaartVerkeersCentrum
  • IJsberichten
  • Hoogwater en stormberichten
  • Zwemwaterberichtgeving

Bij buitengewone situaties als gevolg van overstromingsdreiging, watertekort of waterverontreiniging wordt de waterberichtgeving opgeschaald van de Waterkamer naar de landelijke coördinatiecommissies. De Waterkamer blijft in dergelijke situaties verantwoordelijk voor het inwinnen van waterinformatie en vervult een monitorende, signalerende en ondersteunende rol richting de coördinatiecommissies.

 

Ga voor de openingstijden van de Waterkamer naar de pagina "Informatie over het Watermanagementcentrum Nederland". Buiten kantooruren is de Waterkamer bereikbaar via de Centrale Meldpost IJsselmergebied (CMIJ). U kunt hiervoor het telefoonnummer van de Waterkamer gebruiken; u wordt dan automatisch doorgeschakeld.

 

Waterberichtgeving via teletekst:

Pagina 720: Waterstanden

Pagina 721: Scheepvaart binnenland

Pagina 722: Scheepvaart buitenland

 

Bij calamiteiten:

Pagina 715: Stormvloedwaarschuwing

Pagina 724: Hoogwater Rijn en Maas

Pagina 725: IJs en zwemwater