Hydro Meteo Centra

Verzoek tot deelname 'Gebruikersonderzoek waterberichtgeving'

Namens Rijkswaterstaat (RWS) wordt een onderzoek uitgevoerd naar de gebruikerservaring van de producten en services in het kader van waterberichtgeving, zowel tijdens normale als tijdens bijzondere omstandigheden. Als bezoeker van deze website (waterberichtgeving.rws.nl) willen we u vragen deel te nemen aan dit onderzoek. 

 

De duur van het invullen is sterk afhankelijk van de hoeveelheid gebruikte waterberichtgevingsproducten, ca. 5 a 15 minuten.