Uitfaseren MFPS

Het Multifunctioneel Presentatie Station (MFPS) is een Windowsapplicatie voor de presentatie van operationele hydrologische en meteorologische gegevens uit meetnetten van Rijkswaterstaat en het KNMI. Met MFPS kunnen de gegevens ook worden bewerkt en ook kunnen gebruikers op de door hen ingestelde waardes worden gealarmeerd.

 

Zoals eerder al is aangegeven in het gebruikersonderzoek van 2019 en op de website van waterberichtgeving.rws.nl wordt MFPS aan het einde van dit jaar uitgefaseerd. MFPS is inmiddels verouderd, en er is een alternatief beschikbaar voor de meeste functies die het systeem kent: waterberichtgeving.rws.nl. Op deze website zijn metingen en verwachtingen van onder meer waterstanden, afvoeren, golfhoogtes en stromingen te vinden. Ook kunt u hier regionale informatie en berichtgeving met betrekking tot droogte, waterveiligheid en waterkwaliteit vinden.

 

De website waterberichtgeving.rws.nl biedt op dit moment nog niet alle functionaliteiten van MFPS, zoals de alarmerings- en bewerkingsfunctie. De website waterberichtgeving.rws.nl wordt op dit moment vernieuwd. Het is de bedoeling om in de toekomst een alarmeringsfunctie toe te voegen, maar deze zal niet in de eerste versie van de vernieuwde website beschikbaar zijn.

 

Wanneer het ontbreken van de alarmerings- en bewerkingsfunctie problemen geeft, kunt u contact opnemen met het Watermanagementcentrum Nederland via het e-mailadres watermanagementcentrum@rws.nl. Wij zoeken dan samen met u naar een passende oplossing.