Hydro Meteo Centra

Nieuwe digitale droogtemonitor is nu online!

De droogtemonitor van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) is vanaf 29 juni 2021 dagelijks digitaal te raadplegen in een nieuwe online omgeving.

 

Deze nieuwe online droogtemonitor geeft de mogelijkheid om actueler te informeren. Daarnaast is de informatie gemakkelijk toegankelijk voor iedereen die meer wil weten over de droogtesituatie in Nederland.

 

luchtfoto-splitsingspunt-pannerdense-kop

 

Verschillende thema’s

De online droogtemonitor is opgedeeld in verschillende blokjes met ieder een ander thema. Voorbeelden van thema’s zijn: weer en neerslag, grondwater en bodemvocht, de afvoeren van de Rijn en de Maas, waterkwaliteit en verzilting en effecten voor gebruik.

Per thema bestaat er een verdiepingspagina. Op de verdiepingspagina staat meer informatie over het betreffende thema. De verdiepingspagina van ‘waterkwaliteit en verzilting’ bestaat bijvoorbeeld uit interactieve kaarten met informatie over de watertemperatuur en het zoutgehalte.

Waarom de droogtemonitor?

Als er sprake is van een (dreigend) watertekort, informeert de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) en verwijst zij naar de online droogtemonitor. Juist in die perioden is het belangrijk om op de hoogte te blijven van de huidige en te verwachten droogtesituatie, zoals rivieraanvoeren, neerslagtekort en waterpeilen. Daarnaast beschrijft de droogtemonitor de genomen maatregelen, bijvoorbeeld de peilopzet van het IJsselmeer of de gevolgen voor gebruikers, zoals scheepvaart, landbouw en natuur.