Watermanagementcentrum Nederland

Watermanagementcentrum Nederland

Het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) is hét centrum voor kennis en informatie over het Nederlandse watersysteem. Binnen het WMCN werken Nederlandse waterbeheerders samen op regionaal en landelijk niveau. Het WMCN draagt bij aan een uniform en optimaal beheer van het watersysteem in Nederland.

 

Het WMCN houdt zich onder meer bezig met:

Vanuit het WMCN werkt Rijkswaterstaat nauw samen met het KNMI, waterschappen, provincies, veiligheidsregio’s en kennisinstituten. Door de bundeling van kennis en expertise kan het WMCN zijn taken zorgvuldiger en efficiënter uitvoeren, ook in bijzondere of extreme situaties. Het resultaat: meer en betere berichtgeving en verwachtingen. Professionals hebben 1 aanspreekpunt voor zaken op het gebied van actuele waterinformatie en waterbeheer. Onze contactgegevens vindt u op de contactpagina van het WMCN.