Zoommeer

Toelichting figuur:


Klik voor vergroting

De gepresenteerde figuur is een weergave van een waterkwaliteitsmeting op het Zoommeer. Deze metingen worden periodiek uitgevoerd zoals in de planning staat aangegeven. Bij een dergelijke meting wordt een traject gevaren over het gehele meer. Op een aantal plaatsen van dit traject wordt over de gehele waterdiepte, met stappen van circa 1 m, een aantal parameters gemeten. De belangrijkste parameters, chloride, temperatuur en zuurstof, zijn in de grafiek opgenomen.
De horizontale as geeft het gevaren traject weer met de meetpuntnummers overeenkomstig het kaartje. De verticale as geeft de diepte weer zodat in de grafiek een (geschematiseerd) verloop van de bodem van het meer zichtbaar wordt. De grootte van de gemeten waarde is met een kleur aangegeven op de plaats waar deze gemeten is. De tussengelegen waarden worden berekend zodat over de gehele lengte en diepte van het meer een goed beeld van een gemeten parameter ontstaat.