Oosterschelde Krammer

Toelichting figuur:


Klik voor vergroting

De gepresenteerde figuur is een weergave van een waterkwaliteitmeting op de Oosterschelde noordelijk van de Krammersluizen. Deze metingen worden periodiek uitgevoerd zoals in de planning staat aangegeven.
Op een aantal plaatsen van het gevaren traject wordt over de gehele waterdiepte, met stappen van circa 1 m, een aantal parameters gemeten. De belangrijkste parameters, chloride, temperatuur en zuurstof, zijn in de grafiek opgenomen.
De horizontale-as geeft het gevaren traject weer met de meetpuntnummers overeenkomstig het kaartje. De verticale-as geeft de diepte weer zodat in de grafiek een (geschematiseerd) verloop van de bodem langs het traject zichtbaar wordt. De grootte van de gemeten waarde is met een kleur aangegeven op de plaats waar deze gemeten is. De tussengelegen waarden worden berekend zodat over de gehele lengte en diepte van het traject een goed beeld van een gemeten parameter ontstaat.