TSO metingen

Bij een TSO meting wordt een vastgesteld traject gevaren. Op een aantal plaatsen van dit traject wordt over de gehele waterdiepte, met stappen van circa 1 meter, een aantal parameters gemeten. De belangrijkste parameters zijn chloride, temperatuur en zuurstof op verschillende dieptes.