Plaat van Ossenisse

Toelichting figuur:


Klik voor vergroting

Deze metingen zijn uitgevoerd om een beter inzicht te verkrijgen in het voorkomen van (sterke) dwars- stromen. Hiertoe zijn 10 meetapparaten uitgezet gedurende een periode met een hoog springtij (februari 2011).
Meetlocaties op de plaat zijn uitgevoerd met AquaDopp Profilers (2Mhz), in dieper water (ca. -7 m NAP) is gemeten m.b.v. een RDI ADCP gemonteerd in een frame.
De positie van de meetapparatuur is weergeven in de figuur.