Hooge Platen West

Toelichting figuur:


Klik voor vergroting

Als onderdeel van de metingen binnen MONEOS (Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets OS2010) wordt op diverse locaties in de Westerschelde de stroomsnelheid en de stroomrichting gemeten.
Iedere meting wordt uitgevoerd op 1 raai, waarbij de meetapparatuur gedurende 2 springtijen op de locatie is geplaatst.
Op de plaat wordt gemeten met Nortek AquaDopp Profiler (2Mhz) en op een diepte van -5 meter t.o.v. LAT m.b.v. een RDI ADCP gemonteerd in een frame.
Op de Hooge Platen West is 1 meetraai gedefinieerd. In onderstaande tabel is opgenomen wanneer de metingen zijn uitgevoerd.