Stroommetingen

Als onderdeel van de metingen binnen MONEOS (Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets OS2010) wordt op diverse locaties in de Westerschelde de stroomsnelheid en de stroomrichting gemeten.
Iedere meting wordt uitgevoerd op 1 raai, waarbij de meetapparatuur gedurende 2 springtijen op de locatie is geplaatst.
Op de plaat wordt gemeten met een AquaDopp Profiler (2Mhz) en op een diepte van -5 meter t.o.v. LAT m.b.v. een RDI ADCP gemonteerd in een frame.