Monitoring

Naast automatische meetnetten zoals het Landelijk Meetnet Water (LMW) worden er ook op projectbasis metingen verricht. Waterkwaliteit en metingen in het kader van morfologie worden veelvuldig op projectbasis uitgevoerd. In dit onderdeel zijn verschillende actuele en historische projectmetingen omtrent waterkwaliteit en stroming gepubliceerd.