Monitoring

Belangrijk bericht: 

In de zomer van 2023 wordt deze website vervangen door een nieuwe variant. De nieuwe website is al voor een deel live en te bereiken op https://waterberichtgeving.rws.nl/owb/home

 

Meer informatie 

Rijkswaterstaat heeft het afgelopen jaar hard gewerkt om de online waterberichtgeving te verbeteren. We informeren onze gebruikers graag snel en zo compleet mogelijk over onder andere de waterstanden, mogelijke stormvloeden of een langere periode van droogte. Om alle waterinfo zo overzichtelijk mogelijk aan te bieden, hebben we een nieuwe en gebruikersvriendelijke website opgezet. De komende periode zal de huidige website stapje voor stapje worden vervangen door de nieuwe.

Dat doen we door steeds onderdelen van de huidige pagina’s over te zetten. Zo ontstaat er in de loop van 2023 een compleet nieuwe en handige waterwebsite waar alle informatie op een overzichtelijke manier te vinden is. De nieuwe omgeving is op dit moment al te bekijken. Nieuwsgierig geworden? Ga dan naar de nieuwe website van waterberichtgeving.

 

Planning overzetten nieuwe site

In het eerste kwartaal van 2023 is de homepage aan de beurt, deze wordt dan doorgezet naar de nieuwe omgeving. De onderdelen op de oude omgeving die al overgezet zijn, worden in dezelfde periode onzichtbaar gemaakt. 

Voor een aantal specifieke pagina’s in de huidige, oude omgeving moeten we wat meer werk uitvoeren voordat ze over kunnen. Tot de nieuwe omgeving klaar is om ook deze pagina’s goed te tonen, blijven ze beschikbaar op de oude omgeving en zorgen we dat deze via een link te bekijken blijven.

 

Vragen?

Gebruikers zullen de komende tijd steeds wat veranderingen zien op de waterwebsite van Rijkswaterstaat. Hoe lang de uitfaseringsperiode van de oude periode precies gaat duren is nog niet bekend. De onderdelen met een duidelijke gebruikersgroep, veel bezoekers en/of unieke datapresentaties blijft gedurende de omzetting altijd beschikbaar. Vragen, op- of aanmerkingen? Gebruik het contactformulier op deze website. 

Naast automatische meetnetten zoals het Landelijk Meetnet Water (LMW) worden er ook op projectbasis metingen verricht. Waterkwaliteit en metingen in het kader van morfologie worden veelvuldig op projectbasis uitgevoerd. In dit onderdeel zijn verschillende actuele en historische projectmetingen omtrent waterkwaliteit en stroming gepubliceerd.