Handige, nuttige en noodzakelijke links

Het Hydro Meteo Centra van Rijkswaterstaat heeft te maken met vele partners in de keten van informatievoorziening.

Via de links verwijzen we naar de voor ons belangrijkste partners in opstellen van verwachtingen en het uitgeven van berichtgeving.

Ook geven we daarbij een aantal informatie loketten weer.

Heeft u toevoegingen en of wijzigingen, geef deze dan door aan HMC@rws.nl.

 

Rijkswaterstaat

https://www.rijkswaterstaat.nl/

telefoon: 0800-8002 (06:00-22:30, gratis)

Publieksingang van Rijkswaterstaat

 

Kustwachtcentrum

www.kustwacht.nl

Het Kustwachtcentrum heeft een 24-uurs bezetting en fungeert als centraal meld-, informatie- en coördinatiecentrum en is tevens het Nationale Maritieme- en Aeronautische Redding Coordinatie Centrum (JointRCC).

 

Helpdesk Water

https://www.helpdeskwater.nl/

telefoon: 0800-NLWATER (0800-6592837)

De Helpdesk Water is primair bedoeld voor het beantwoorden van vragen van mensen die (beroepsmatig) betrokken zijn bij het waterbeleid, het waterbeheer en de waterveiligheid. De Helpdesk Water is opgezet door rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van het Nationaal Water Overleg.

 

Interdepartementaal Overleg Noordzee (IDON)

https://www.noordzeeloket.nl/

Noordzeeloket waar gebruikers terecht kunnen met vragen over het Noordzeebeleid.

 

Waterschappen

https://www.uvw.nl/

De website van de Unie van Waterschappen voor de waterprofessional ontsluit informatie over waterbeleid en de uitvoering ervan door de waterschappen. De Unie van Waterschappen is de vereniging van alle waterschappen. De Unie behartigt de belangen van de waterschappen op nationaal en internationaal niveau.

https://www.waterschappen.nl/mijn-waterschap/

De adressen van alle waterschappen in Nederland.

 

Website van onze Belgische Collega's

www.kustweerbericht.be

Oceanografisch Meteorologisch Instituut

"Het Oceanografisch Meteorologisch Station (OMS) in Oostende maakt deel uit van de Vlaamse Hydrografie, op haar beurt een onderdeel van de afdeling Kust van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust van de Vlaamse Overheid.

Het OMS houdt zeven dagen op zeven het weer en het getij aan onze kust en de vaargeulen naar de Westerschelde en kusthavens nauwgezet in het oog. Voor de bemanning van het OMS doet de afdeling Kust een beroep op een team van zeven gespecialiseerde mariene meteorologen van het KMI. Zij beschikken in de weerkamer in Oostende over alle actuele waarnemingen van het Meetnet Vlaamse Banken en over de resultaten van specifieke numerieke verwachtingsmodellen voor getij en golven. Ze maken voorts gebruik van alle mogelijke meteorologische informatie: synoptische waarnemingen, satelliet- en radarbeelden, atmosferische peilingen, uitvoer van regionale en globale weermodellen,…

De mariene meteorologen interpreteren al deze informatie en verwerken ze tot een gespecialiseerd kustweerbericht, met verwachtingen voor getij, golven, wind en zichtbaarheid op zee. De weerberichten zijn in de eerste plaats bedoeld voor professionele gebruikers van de vaargeulen voor de Vlaamse kust (scheepvaart, loodsdiensten, baggeraars, aannemers,…), maar zijn ook nuttig voor bijvoorbeeld watersporters, de horeca-sector en uiteraard voor vakantiegangers en dagjestoeristen. Daarom zijn de weerberichten in professionele en vereenvoudigde vorm vrij te raadplegen op deze website.

Het OMS maakt windverwachtingen voor de locaties Zeebrugge, Wandelaar en Westhinder en golfverwachtingen voor de locaties Oostende, Bol van Heist, Scheur Wielingen, Kwintebank en Westhinder.

De locaties Zeebrugge, Oostende, Bol van Heist en Scheur Wielingen liggen in de zogenaamde “kustzone”, een gebied dat zich uitstrekt van het strand tot vijf kilometer in zee. De Wandelaar ligt in de overgangszone tussen de kust en de volle zee, ongeveer 5 kilometer voor de kust van Blankenberge. De twee andere locaties liggen in zee: de Kwintebank ongeveer 10 kilometer en de Westhinder ongeveer 30 kilometer voor de kust van Nieuwpoort."