Sterkte Belasting Waterkeren (SBW)

01 AZ11
02 AZ21
03 AZ31
04 AZ41
05 AZ51
06 AZ61
07 AZ12
08 AZ22
09 AZ32
10 AZ42
11 AZ52
12 AZ62
13 KWZ1
14 BRZ1
15 MZW1
16 BRS1
17 PNG1
18 PBW1
19 WRW1
20 BRKN
21 RZGN
22 SMWG
23 UHW1
24 WEO1
25 WEW1

Project SBW (Sterkte en Belasingen Waterkeringen)

Voor het toetsen van de waterkeringen langs de Waddenzee ontbreken op dit moment nog betrouwbare hydraulische randvoorwaarden zoals bijvoorbeeld golfgegevens. Het bestaande rekenmodel voor de golfvorming op de Waddenzee is niet in staat de golven tegen de dijken goed te voorspellen. Hierdoor is het niet goed mogelijk de veiligheid van de dijken te bepalen.  De waddendijken moeten vooral bescherming bieden tegen noordwesterstormen. Deze stormen zorgen voor het opstuwen van het waterpeil in de Waddenzee. Bij zware storm komen daar vanuit de Noordzee ook nog eens hoge golven bij. Deze hoge golven vinden hun weg via de zeegaten tussen de eilanden en zij vervolgen hun weg door de Waddenzee naar de dijken van Friesland en Groningen.  Voor het toetsen van de waterkeringen langs de Waddenzee ontbreken betrouwbare golfgegevens. Om deze gegevens te verzamelen, liggen er op diverse plekken in de Waddenzee en daarbuiten circa 20 golfmeetboeien. Bovendien is het de bedoeling om de bestaande waterstandsmeetpaal bij Nes (Ameland) in 2007 uit te rusten met golfmeetapparatuur en om in 2008 twee nieuwe golfmeetpalen te plaatsen langs de Friese en Groningse dijken.  In navolging van de golfmetingen in voorgaande jaren ligt er nog steeds een flink aantal boeien in de buurt van het Amelander Zeegat.  In hoofdzaak zijn deze boeien verdeeld over twee meetlocaties of raaien van diep Noordzeewater tot vlakbij de Friese dijk. De ene raai volgt ongeveer de geul, terwijl de andere juist over de ondieptes gaat. Hier is voor gekozen omdat golven zich op beide trajecten anders gedragen. Sommige boeien meten niet alleen golfhoogte en golfperiode, maar ook de golfrichting.  In feite meten de boeien hoe de golven veranderen bij de overgang van de diepe Noordzee via het Amelander Zeegat naar de ondiepere Waddenzee en uiteindelijk naar de dijk.

Doel bijdrage HMC

Het Hydro Meteo centrum bewaakt momenteel al de continuiteit van het Landelijk Meetnet Water en doet de inhoudelijke controle van de metingen uit het Meetnet Noordzee.  Voor het project SBW gaan we de continuiteit bewaken en indien nodig de juiste betrokkenen informeren bij uitval. Het goed bewaken van de continuiteit geeft betrouwbare informatie en dat is natuurlijk een van de peilers waar SBW om draait.  Naast deze bewaking worden ook spectra op 3D wijze gepresenteerd zodat gebruikers en experts direct een inhoudelijke controle kunnen doen. Hierbij is het enrgie dichtheids spectrum vertaald naar significante golfhoogte. Er is een fit gemaakt zodat het maximum van dit spectrum zo goed mogelijk overeenkomt met het verloop van de significante golfhoogte. De juistheid van deze fit is afhankelijk van de vorm van het spectrum.  Het ontstaan van een nieuw golfveld is vaak te zien als een groei vanuit de rechter zijde van de grafiek (hoge frequentie) naar linksvoor. Oude deining is vaak te zien als een rug die links van het actuele golfveld ligt. Klik hier voor de Noordzee locaties. De off-line controle wordt door de mensen van SBW zelf gedaan.

 

Aanwezigheid reeksen afgelopen 24 uur

(de meeste locaties zijn alleen in stormseizoen operationeel)

Waterstand West Terschelling en Harlingen

Waterstand [cm] voor de locatie Terschelling Waddenzee

Toon tabel

2daagse RWS verwachting aangevuld met model voor de locatie Harlingen

Toon tabel

3D spectra locaties

3D spectrum voor locatie AZB-11

 

3D spectrum voor locatie AZB-12

 

3D spectrum voor locatie AZB-21

 

3D spectrum voor locatie AZB-22<

 

3D spectrum voor locatie AZB-31

 

3D spectrum voor locatie AZB-32

 

3D spectrum voor locatie AZB-41

 

3D spectrum voor locatie AZB-42

 

3D spectrum voor locatie AZB-51

 

3D spectrum voor locatie AZB-52

 

3D spectrum voor locatie AZB-61

 

3D spectrum voor locatie AZB-62

 

3D spectrum voor locatie PBW1

 

3D spectrum voor locatie WRW1

 

3D spectrum voor locatie BRKN1

 

3D spectrum voor locatie RZGN1

 

3D spectrum voor locatie SMWG

 

3D spectrum voor locatie UHW1

 

3D spectrum voor locatie WEO1

 

3D spectrum voor locatie WEW1

Wind en Golf verwachting voor locatie Schiermonnikoog/ Huibergat

 

Golf- en deininghoogte [cm] voor de locatie Schiermonnikoog-Noord (Noordzee)

Toon tabel

Golfhoogte [cm] voor de locatie Schiermonnikoog-Noord (Noordzee)

Toon tabel

Stroom astro en verwacht cm/s voor de locatie Schiermonnikoog-Noord (Noordzee)

Toon tabel

Lokaal weerbericht voor district Rottum

Pag.18 Hydro-Meteo-Centra in samenwerking met KNMI op Sat Sep 23 16:29:02 2023 
Weersverwachting voor KUSTDISTRICT ROTTUM. +12, +24 uur.
===============================================================================
       Periode van 20:00-08:00 uur   | Periode van 08:00-20:00 uur
...............................................................................
Waarschuwing: GEEN              |
Wind Bft  : NOORDWEST 3, EERST AF EN TOE  | ZUID TOT ZUIDWEST 4-5,
4, KRIMPEND ZUID TOT ZUIDWEST,        | SPOEDIG TOENEMEND 5-6, LATER
LATER TOENEMEND MEEST 4            | KRIMPEND ZUID TOT ZUIDOOST
Stoten kts : GEEN              | GEEN
Zicht km  : 10+ KM, IN NEERSLAG MOGELIJK  | 10+ KM, IN NEERSLAG MOGELIJK
4-10 KM                    | 4-10 KM
Weer    : WISSELEND BEWOLKT, ENKELE    | WISSELEND BEWOLKT,
LICHTE BUIEN                 | GELEIDELIJK OPKLARINGEN, EERST
                       | EEN LICHTE BUI
Watertemp. : 19 C    T min.: 14 C   Zon op  : 07:24
19 C           T max.: 16 C   Zon onder: 19:30
Weersituatie en ontwikkeling:                         
HOOG BOVEN FRANKRIJK TREKT NAAR POLEN. BIJBEHORENDE RUG BOVEN HET WESTEN VAN  
DE NOORDZEE TREKT NAAR HET ZUIDEN VAN SCANDINAVIE. COMPLEX LAAG BOVEN DE    
ATLANTISCHE OCEAAN TREKT LANGZAAM OOSTWAARTS.                 
                                        
tijden in Zomertijd             Meer info: waterberichtgeving.rws.nl

Betrokkenen

 

Marc Philippart RWS WVL
Ton Kremers RWS CIV
Bart Spelt RWS CIV
Albert Huisman RWS CIV
Magiel Hansen RWS CIV
Andre Jansen RWS CIV
Marco Peters RWS CIV
Paul Kramer RWS CIV
Operators HMC RWS VWM
LMW RWS CIV