Marsdiep

Bodemligging grote geulen Waddenzee met uitzondering van het Eemsgeul gebied.

Op deze pagina is de actuele bodemligging van de geul neergezet zoals opgenomen in opdracht van Rijkswaterstaat Noord-Nederland. De gepubliceerde bestanden zijn geselecteerd op leeftijd. Er worden bestanden gepresenteerd de het laatste half jaar zijn aangemaakt. Er kunnen van een gebied meerdere bestanden staan met een verschilde inhoud omdat de opname datum anders is.

Op vrijdag 21januari 2022 hebben wij het volgende bericht uitgestuurd. Hebt u dit bericht niet ontvangen, maar gebruikt u de lodingskaarten op waterberichtgeving.rws.nl wel dan graag aandacht voor onderstaand bericht.

Beste gebruiker van de waterberichtgeving,

1 februari 2023:
Graag willen wij de peilkaarten online op een meer logische plek beschikbaar maken. Daarom heeft het Watermanagementcentrum besloten deze peilkaarten per 1 maart te verhuizen naar het ENC-portaal. Via dit portaal ontsluit Rijkswaterstaat de elektronische navigatiekaarten voor de aanloop naar zeehavens. Dit portaal bevat naast nautische gegevens ook gedetailleerde dieptegegevens. De peilkaarten komen op het ENC-portaal dus meer tot hun recht, ook omdat deskundigheid met betrekking tot de dieptegegevens bij de beheerders van het ENC-portaal ligt.
Het ENC-portaal https://downloads.rijkswaterstaatdata.nl/peilkaarten/
!! Als de pagina leeg blijft [ctrl + F5].

Note: Deze elektronische navigatiekaarten (Port-ENC’s) vallen niet onder de “open data” van Rijkswaterstaat en de toegang tot het ENC-Portaal zal daarom alleen worden toegekend aan medewerkers van Rijkswaterstaat, het Loodswezen, verkeersbegeleiders, beheerders van aanliggende havens en derden welke de informatie nodig hebben in relatie tot werkzaamheden ten behoeve van Rijkswaterstaat

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Lodingen