Eierlandse Gat

Bodemligging grote geulen Waddenzee met uitzondering van het Eemsgeul gebied.

Op deze pagina is de actuele bodemligging van de geul neergezet zoals opgenomen in opdracht van Rijkswaterstaat Noord-Nederland.

 

Lodingen

/Robbengat/NNDW_2018-75192.pdf
/Vliehors/NNDW_2018-75257.pdf
/Vogelzwin_Foksdiep_Gasboeiengat/Kaart/NNDW_2018-75268.pdf