MSGL 6 km tot K1

Bodemligging Euro-Maasgeul

1 februari 2023:
Graag willen wij de peilkaarten online op een meer logische plek beschikbaar maken. Daarom heeft het Watermanagementcentrum besloten deze peilkaarten per 1 maart te verhuizen naar het ENC-portaal. Via dit portaal ontsluit Rijkswaterstaat de elektronische navigatiekaarten voor de aanloop naar zeehavens. Dit portaal bevat naast nautische gegevens ook gedetailleerde dieptegegevens. De peilkaarten komen op het ENC-portaal dus meer tot hun recht, ook omdat deskundigheid met betrekking tot de dieptegegevens bij de beheerders van het ENC-portaal ligt.
Het ENC-portaal https://downloads.rijkswaterstaatdata.nl/peilkaarten/
!! Als de pagina leeg blijft [ctrl + F5].

Note: Deze elektronische navigatiekaarten (Port-ENC’s) vallen niet onder de “open data” van Rijkswaterstaat en de toegang tot het ENC-Portaal zal daarom alleen worden toegekend aan medewerkers van Rijkswaterstaat, het Loodswezen, verkeersbegeleiders, beheerders van aanliggende havens en derden welke de informatie nodig hebben in relatie tot werkzaamheden ten behoeve van Rijkswaterstaat

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Lodingen

Geen bestanden in deze map